Regeringen har ålagt de statliga myndigheterna att anställa fler via anställningsformen ”moderna beredskapsjobb”. Satsningen riktar sig till personer som varit arbetslösa i minst tre år och till nyanlända. Anställningsformen är reglerad i en särskild lagparagraf och får endast vara i 24 månader och av tidsregleringen kommer också att de anställda inte har rätt till tjänstepension.

I Norrbotten har det fram till juni endast blivit 17 nya jobb på myndigheterna, men fler jobb kan ha tillkommit sedan mätningen.

Arbetsförmedlingen har anställt tolv personer, Lantmäteriet har anställt två, och enligt Arbetsförmedlingens siffror har Sveriges domstolar, Skatteverket och Institutionen för rymdfysik anställt en vardera. Det finns myndigheter i länet som inte har anställt någon. År 2014 arbetade totalt cirka 9 000 personer inom staten i Norrbotten av dessa hade runt tio procent utländsk bakgrund.

Mia Nilsson är funktionschef på Lantmäteriet i Luleå. Hon säger att hon upplevt att processen att få tag på arbetskraft för de speciella tjänsterna varit trög.

– Vi är i startgroparna och har som ambition att anställa en per funktion och det innebär minst fyra personer i Norrbotten.

Hon försäkrar att Lantmäteriet ständigt försöker hitta nya kandidater till beredskapsjobb.

– Vi har en tät dialog med Arbetsförmedlingen och har utsett en nationellt ansvarig för att anställa personer inom dessa tjänster.

Själv anser hon att Regeringens satsning är en god idé. Hon menar att de flesta branscher tycks ha kompetensbrist och att denna satsning är ett sätt att skapa förutsättningar för att den kompetens som faktiskt finns i landet tas tillvara.

Försäkringskassan har inte anställt någon inom moderna beredskapsjobb i Norrbotten och det beror enligt Susanne Engström, controller på HR-staben, att myndigheten anställt totalt fyra–fem personer i hela landet.

– Vi har kommit igång sent med detta och kommer att behöva lämna in en redovisning till Skattekontoret den första augusti om hur många jobb som blivit till.

Hon säger att deras mål är att anställa fler till hösten och då även till Norrbotten. Men det har inte varit alldeles lätt att hitta rätt tjänster.

– Det har varit svårt att hitta uppgifter som dessa personer kan jobba med som inte redan görs. Liksom andra myndigheter har vi inte så mycket ledigt utrymme i arbetet, säger Susanne Engström.

När eller hur många som till hösten kommer att arbeta inom den nya sortens anställningsform för Försäkringskassan i Norrbotten, vill hon inte spekulera i.