Det var i oktober 2014 som en slovakisk entreprenadanställd omkom när en truck blev påkörd av ett lok i närheten av masugnen.

Åklagaren krävde SSAB på 1,5 miljoner kronor i företagsbot när rättegången avslutades i Luleå tingsrätt.

LÄS MER: Så gick olyckan till

I sitt slutanförande slog miljöåklagare Christer B Jarlås fast att SSAB brutit mot arbetsmiljölagen regelverk genom att ta bort en fast skyddsanordning. Stålkoncernen skulle därför dömas för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död för att de av oaktsamhet vållat Juraij Bereznanins död.

Kravet mot SSAB från målsägarebiträdet, advokat Magnus Ericsson, var 40 000 kronor jämte ränta i skadestånd till Bereznanins tolvårige son.

Anders Lorentzon, advokat som företrädde SSAB, yrkade på att åklagarens talan om företagsbot och skadeståndskravet skulle ogillas. Lorentzon hävdade att det till exempel inte fanns någon utredning om vad den avlidnes företag visste eller förstod vad som gällde vid bommen till järnvägsövergången.

Tingsrättens slår bland annat fast att det är anmärkningsvärt att SSAB har överlämnat ansvaret för säkerheten på nattetid på de enskilda entreprenörerna eller på dessa företags enskilda arbetstagare. Den bristen i arbetsmiljöplanen är så allvarlig att tingsrätten anser att SSAB trots sina goda ambitioner varit oaktsamt på sådant sätt att företaget inte kan undgå sitt ansvar för arbetsmiljöbrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

Luleå tingsrätt dömer alltså SSAB att betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor för brott mot arbetsmiljölagen och vållande till annans död.

Domen kan överklagas till hovrätten senast den 28 december 2017.