2008 beslutade kommunfullmäktige i Luleå att tio procent av lokalvården skulle upphandlas på entreprenad. Det har inneburit att en del av kommunens skolor har städats av olika städbolag, medan övriga skolor och kommunala lokaler har städats av kommunens egna lokalvårdare.

Nu är fullmäktiges beslut på väg att rivas upp. Stadsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut där man rekommenderar fullmäktige att återta all städning och att stadsbyggnadsnämnden framgent ges rätten att välja lämplig driftsform.

– Vi passar på, det beror på att barn- och utbildningsförvaltningen känner att de behöver få bättre ordning på lokalvården, säger Lenita Ericson, (S) som är ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

Under årens lopp har städning på entreprenad flyttats runt mellan skolorna. För närvarande är det Ormbergsskolan, Hedskolan, Stadsöskolan och kvarteret Staren i gymnasiebyn som städas av bolag som stadsbyggnadsförvaltningen upphandlat. Avtalen löper ut vid halvårsskiftet i år och inga nya upphandlingar har gjorts berättar Lenita Ericson.

Skolor har framfört klagomål på städningen. När miljökontoret gjorde tillsyn av städningen fick bara en tredjedel av de undersökta skolorna betyget bra eller ganska bra.

Beror beslutet på klagomålen från skolorna?

– Ja, det är en del men det är långt ifrån hela anledningen, säger Lenita Ericson.

Den föreslagna förändringen innebär inte ett stopp för städning på entreprenad.

– Stadsbyggnadsnämnden får avgöra hur man kommer att göra med städningen, ibland blir det i egen regi och ibland upphandlar vi, säger Lenita Ericson.