– Utvecklingen för biogasen är högintressant. Den nya rötkammaren öppnar stora möjligheter och det här är en av de sakerna vi tittar på, säger Lars Sandström, projektledare.

I dag är det Norrlandsjord och miljö som sköter komposteringen på uppdrag av kommunen. 4000 ton matavfall per år komposteras i Sunderbyn. Om det i stället skulle rötas innebär det att produktionen av biogas mer än fördubblas.

Avtalet med Norrlandsjord och miljö löper ut 2019. Kommunen håller just nu på med en stor översyn av biogasen där man ska dra upp riktlinjerna för framtiden.

Artikelbild

| Kompostering i Sunderbyn. Hanteringen av matavfallet kan orsaka stank och har orsakat klagomål från Sunderbyborna.

Rötkammaren vid Uddebo reningsverk togs i drift 1995 men byggdes om för gastillverkning och invigdes i augusti 2015. Efter diverse problem är produktionen sedan en tid i full drift, vilket innebär att man varje år tillverkar en miljon kubikmeter biogas ur avloppsslammet.

Samtliga kommunens tjänstebilar ska drivas av biogas. I dag är 125 av 230 gasdrivna och kommunen fasar hela tiden in nya gasbilar. Biogasen driver även åtta av LLT:s bussar samt används till el och värme i Uddebo.

I mars/april påbörjas bygget av den nya rötkammaren vid Uddebo, som dels innebär att gasproduktionen blir säkrare och dels att kommunen kan parallellköra kamrarna.

Eftersom den gas som redan tillverkas i första kammaren räcker till nuvarande behov vill kommunen utöka marknaden.

Artikelbild

| Tankstation. Den hittills enda tankstationen för biogas i Luleå invigdes i augusti 2015. En ny tankstation ska byggas, möjligen på Storheden eller vid Skurholmsrondellen.

– Vi tror att Region Norrbotten, taxi i Luleå, budfirmor och andra kan vara intresserade av att köra miljövänligt bli avtalskunder, säger Sandström.

I dag finns bara en tankstation, vid LLT på Midgårdsvägen. För att öka attraktionen och tillgängligheten för biogasen ska en ny tankstation för allmänheten byggas, sannolikt 2018. Storheden eller Skurholmsrondellen är tänkbara placeringar.

Artikelbild

| Tror på gas. Lars Sandström, projektledare.

Sandström utesluter inte heller att Luleå i framtiden kan ta emot matavfall från hela fyrkanten.

– Det är 12 000 ton och det skulle innebära att vi kan tillverka fem miljoner kubikmeter biogas ytterligare. Den marknaden finns inte nu men med enkel teknik kan man göra gasen till flytande form och frakta den stora sträckor. Vi vet att det är brist på gas i andra delar av landet.

Sandström framhåller även att kommunen genom att tillverka eget bränsle blir mindre känslig för prishöjningar och händelser i omvärlden.

– Jag tycker det är fantastiskt. Att vi använder något som ingen vill ha till att framställa ett miljövänligt drivmedel. Och att det dessutom skapar sysselsättning.

I grunden för satsningen på biogas finns Luleå kommuns vision 2030, där målet är att kommunen ska vara oberoende av fossila bränslen.

0920-263017