Socialdemokraterna i Luleå vill att all ”kostproduktion” till äldre ska ske i industriell skala av Piteå kommun från 2019 när avtalet med Sunderby sjukhus går ut. Miljöpartiet vill i stället se en övergång till matlagning så nära gästerna som möjligt. Det är också i linje med trenden i landet.

När vi i Kommunstyrelsen äntligen fått tillgång till den utredning som vi beslutade om i juni 2015 och som – utan vår vetskap – slutfördes den 19 juni i år, så är det mycket intressant läsning. Av hela materialet på 94 sidor utgörs ca 90 sidor av den rapport som konsultföretaget Sweco lämnade den 14 november 2016, men som kommunen inte lät diarieföra. Det är först efter att Miljöpartiet vid upprepade tillfällen i höst krävt att få se underlaget till Socialdemokraternas förslag, som rapporten släpptes den 13 september.

Konsultens rapport innehåller bland annat intervjuer med 11 kommuner: Gällivare, Piteå, Sundsvall, Umeå, Gävle, Skellefteå, Växjö, Karlstad, Uppsala, Södertälje och Eskilstuna. ”I de flesta av de kommuner som intervjuats finns en vilja och ett pågående omställningsarbete från centralkök mot tillagning nära gästen där så är möjligt” skriver Sweco. Motiven är:

•Kvalitetsvinst. Tillagningen sker nära gästen.

•Attraktiva arbetsplatser. Laga mat ”på riktigt” ger engagerade medarbetare.

•Mötet mellan gäst och kock är viktigt för matupplevelsen.

•Restaurangpersonal som kan stå för sin produkt.

•Fler heltider i köken skapas.

•Behov av transporter minskar.

I tidningen Dagens Samhälle (14/9) framgår att Grästorps kommun får högst betyg i landet i fråga om mat och måltidstrivsel. Här har man slopat industrikost och lagar all mat från grunden.

Samtidigt skriver ordföranden i Svenska kockars förening, Conny Andersson: ”Med glädje kan jag uppfatta att en del saker börjar röra sig mot det bättre när jag tittar på maten för våra äldre. Den centraliserade matlagningen har börjat trappas av och man återgår till lokal matlagning.”

Det är alltså i detta läge som Socialdemokraterna – utan någon som helst dialog med pensionärerna i Luleå kommun – vill fortsätta med storskalig ”kostproduktion”. I grunden handlar denna fråga om vilken attityd vi har till de äldre och deras rätt att känna doften av maten som lagas.

Och frågan gäller inte i första hand offentligt eller privat. Det finns spännande idéer (Helsingborg) där man bjuder in lokala restaurangkockar till kommunala tillagningskök. Men det finns också avskräckande exempel (Gävle) där kommunen upphandlat allt och sålt storköksfastigheten till Sodexo så att konkurrens blir omöjligt.

Nej, frågan kan sammanfattas i ”kostproduktion” eller matlagning? Industriellt långt bort eller nära i mindre skala? Cook and chill eller mat som doftar gott?

Men framför allt: vilka mål sätter vi politikerna för maten till de äldre? I Sundsvall finns ett politiskt mål om att mat ska tillagas så nära konsumenten som möjligt, då man sett att det ger maten bättre kvalitet. Umeå har nominerats till ”Årets Seniormåltid 2015”. Här, liksom i Skellefteå, har flera mottagningskök gjort om till tillagningskök. I Växjö lagas 80 procent av maten från grunden. Målet är all mat.

Allra mest intressant är Eskilstuna där all mat tillagas från grunden, även all specialkost. Alla kök är KRAV-certifierade. Förra årets mål för andelen ekologiska varor var 40 procent. Eskilstuna har sedan två år en omlastningscentral (OLC) som skapat större chanser för lokala företag att leverera. Tanken är att minska inköp från stora grossister och satsa på mer lokalproducerat. Detta tror MP på.

Miljöpartiet kräver att Luleå kommun använder sig av den kunskap och alla de erfarenheter som finns i Swecos rapport! Det betyder att planerna på att köpa ”kost” från ett industrikök i Piteå skrotas och ersätts av en ny utredning med utgångspunkt i de äldres önskemål om mat.