Vänsterpartiet är oroat över de ständiga nedskärningarna inom skolan. Vi är glada att Luleå växer och att vi nu är över 77 000 kommuninvånare. Medlen till barnens omsorg och utbildning inte växer i samma takt. Vi menar att barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) behöver mer pengar.

Inför 2018 saknas 34,5 miljoner till barn och utbildning och pengar har saknats under de senaste åren. Förskolan har fått lämna ifrån sig tiotals miljoner. I slutändan drabbar detta barn från de områden där behoven är som störst. Den fördelningsmodell, som används för att utjämna ekonomiska skillnader har kommit väl till pass. Det är synd att den inte kan fullföljas.

Vänsterpartiet föreslog i våras ytterligare 20 miljoner i budgeten till kommunens barn. Detta skulle kunna finansieras genom att bland annat minska kommunens kostnader för extern representation, skippa resorna till Austin och mässbesöken på Franska Rivieran. Kostnader som hamnat på omkring 20 miljoner årligen under den senaste mandatperioden.

Artikelbild

Nu vill socialdemokraterna jaga ”effektiviseringsmöjligheter”, genom att minska vikariekostnader i grundskolan med 13 miljoner och inte ta in vikarier vid planerad ledighet. Det är obegripligt hur en sådan personalpolitik ska locka pedagoger att stanna i Luleå kommun.

Det är roligt att vi blir fler invånare i Luleå, att företag etableras här, att kvinnor återvänder med sina familjer och annat som visar på tillväxt. Vi ska dock inte bekosta tillväxten med att barnen får det knapert.

Det är därför sorgligt att Vänsterpartiets förslag om 20 miljoner mer BUF avslogs i kommunfullmäktige.

De pengarna behövs för att ge bra utbildning och omsorg till det ökande antal barn och elever i Luleås förskolor, skolor och fritidshem.