Vi fick besked för drygt en månad sedan, av regionen, att det var bostadsbristen i Kiruna som var ett hinder för rekrytering av IVA-sköterskor. Mats Taaveniku (kommunalrådskandidat för S) tog då kontakt med regionledningen och erbjöd sig att hjälpa till att lösa bostadsfrågan. Detta resulterade i att LKAB fastigheter kunde meddela att det nu finns bostäder att tillgå. När detta blev känt för regionledningen så fick Mats beskedet att det nu var på gång IVA-sköterskor till Kiruna med hjälp av bland annat extra stöd till de som ställde upp extra, man pratade om föräldralediga som kunde ta extra pass mm. Dessutom fick vi beskedet att det var fyra IVA- sköterskor som kunde tänka sig att jobba i Kiruna under sommaren.

När det hade gått ytterligare drygt en vecka kom det överraskande beskedet från regionen att IVA i Kiruna skulle stänga över sommaren på grund av brist på personal. Detta var för oss ett häpnadsväckande och ytterst allvarligt beslut. Förutom att vi upplever oss svikna, så står vi Kirunabor inför faktum att IVA ska vara stängd under sommaren. Detta under en period när intensivvård kanske kan komma behövas som mest, om nu inte regionen ändrar sitt beslut?!

Vi har vår gruvindustri, verkstadsindustri, rymdindustri och besöksnäring som alla har olika inslag av hög risk. Lägg därtill den tunga byggsväng som nu startar. Dessutom kommer Kiruna att få fler besökare och turister under sommaren och det är ett känt faktum att det också utgör en ökad risk och därmed behov av intensivvård.

Vi vädjar till regionledningen att löften om att lösa IVA:s situation ska infrias!

Som kommunpolitiker ser vi att dessa konstanta neddragningar påverkar kommunens varumärke, som i värsta fall, kan leda till att det påverkar vår förmåga till att fortsätta en hållbar samhällsutveckling.

Kiruna behöver växa för att klara av framtida rekryteringsbehov. Vi har en av landets lägsta arbetslöshetssiffror, 2,6 procent, vilket gör att vi måste få fler människor att flytta till Kiruna om vi ska klara rekryteringsbehov och generationsväxlingar. Just nu flyttar fler människor in till Kiruna än som flyttar ut. Men självklart kan neddragningar vid Kiruna sjukhus innebära att människor tänker lite extra innan man fattar beslut om att bli Kirunabo.

Händelsen som beskrivs ovan är framför allt ett uttryck för bristande kommunikation och dialog mellan parterna och antagligen en brist på långsiktig planering och prioritering från regionen. Hur den interna kommunikationen har skötts inom regionen är svårt att säga, men enligt reaktionen från personalen så verkar det finnas mer att önska när det gäller delaktighet.

Förutom att IVA nu stänger (om nu inte annat meddelas de närmaste dagarna) så vet vi att vi har väldigt begränsad tillgång till ambulanser. Vittangiambulansen kommer inte finnas tillgänglig under sommaren, eftersom personal tar semester. Vi har två ambulanser i Kiruna som under sommaren ska täcka vår stora kommun. Gällivare kommer också att ha begränsad intensivvård under sommaren, vilket gör situationen än mer allvarlig. Det handlar om liv och död och den skillnaden är hårfin när vi ser vilken extra tid det kommer att ta för de som drabbas när de ska till Sunderbyn, för det är återigen dit vi är hänvisade.

Vi har en ambulanshelikopter som står i Gällivare, den rycker eventuellt ut när det blir allvarliga händelser. Ett exempel nyligen är att det kom ett prio-1- larm från en by i norra delarna av Kiruna, alltså allvarlig händelse, som hjärtinfarkt, stroke, etcetra. Helikoptern blev tillkallad, men man avböjde utryckning. En av ambulanserna var på en överflyttning till Gällivare. Detta medförde att man var tvungen att ta enda återstående ambulans från Kiruna, med påföljd att Kiruna var helt utan ambulans under cirka två 2 timmar. Detta är inte acceptabelt och visar på att man från regionen har en övertro på att en ambulanshelikopter ska lösa situationen.

Vi vill föreslå följande;

a Inrätta en lokal samverkansgrupp för sjukvården, där representanter från personal, regionledning och kommunledning ingår. Den kan starta redan nu för att tillsammans lösa den akuta situationen

a Se till att stationera en ambulanshelikopter till Kiruna

a Omfördela personal inom regionen så att IVA i Kiruna kan hålla öppet under sommaren

a Vi vädjar till regionen att infria löftet om en lösning för IVA!

a Se till att Kiruna får en egen MR-kamera med behörig personal så regionen sparar pengar på bland annat transporter, men framför allt att patienter inte ska behöva långa resor för korta besök i Sunderby sjukhus eller Gällivare. Detta är också ett samhällsekonomiskt intresse. Som information kan nämnas att det är cirka 70 mil tur och retur Kiruna-Luleå!

a Säkra upp röntgen- och narkosläkare i Kiruna

a Involvera personal och kommunen för att börja utveckla Kirunas sjukvård, så den kommer upp på rätt nivå igen, bland annat krävs en kort- och långsiktig rekryteringsplan för läkare, sjuksköterskor, biolabb personal med mera. Nedrustningen får inte fortsätta.

a Börja planera för nya sjukhuset i Kiruna, det är hög tid!

a Öppna för en bred politisk överenskommelse om hur sjukvården i Norrbotten ska utvecklas, för sjukvården är den viktigaste valfrågan för oss norrbottningar!

Sist, en eloge till alla som jobbar på Kirunas sjukhus, ni gör en fantastisk insats!