Svar på debattartikel av Cheuk Lau, Sveriges kärntekniska sällskap, publicerad 28 augusti i NSD som svar på nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmaning till Region Norrbotten och länsstyrelsen i Norrbotten ”att verka för ett fortsatt kärnkraftsfritt Bottenviken, för att värna vår och kommande generationers hälsa och länets känsliga miljö nu och för framtiden, och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i länet”.

Hela debattartikeln är en blind lovsång till den dyra och farliga kärnkraften. Man menar att ”när nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken säger att man tar avstånd från bygget med hänsyn till miljö och hälsa så är det ett grovt missvisande budskap man sprider som kan få allvarliga hälsoföljder under lång tid”. Istället ska den smutsiga fossilkraften bytas ut mot kärnkraft från de nya kärnkraftverken i Olkiluoto och Pyhäjoki som räddar liv och hälsa.

Sveriges kärntekniska sällskap blundar för kärnkraftens avfall, livsfarligt i ofattbara hundra tusen år. Blundar för mellanlagret intill Bottenvikens strand. Blundar för dagliga radioaktiva utsläpp. Blundar för kylvattnets effekt på vattenmiljön. Blundar för det totala beroendet av ryska statliga Rosatom. Blundar för säkerhetsriskerna. Blundar för klimatförändringarnas effekter på Östersjön. Blundar för det upparbetade bränslet från Mayak. Blundar för kärnkraftens koppling till kärnvapen. Blundar för oron för terror, sabotage och spridning av kärnvapen.

Nätverket vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft. Kärnkraften är varken koldioxidfri eller fossilfri. Kärnkraften är inte någon lösning på klimathotet, det är istället ett slut på energislöseriet, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar.

Bottenviken är ett av världens sötaste hav. Enorma vattenmassor för våra stora älvar med sig ut i havet. Där det söta vattnet möter saltare vatten skapas livsut-rymme för många arter. Bottenvikens hav, kust och skärgård är ett världsunikt, känsligt område med en speciell vattenmiljö. Bottenviken har en vattenomsätt-ning på hela 30 år. Ett kärnkraftverk skulle tveklöst påverka livsmiljön i området negativt.

Nu måste Sveriges regering lyssna på den stora opinion som finns mot kärnkraft vid Bottenviken och kräva att Finlands regering sätter stopp för detta vansinniga projekt som kan skapa en miljökatastrof i vårt gemensamma innanhav Bottenviken.

nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Morjärv