Det nya äldreboendet med cirka 120 platser ska ersätta Midgårdarna när kontraktet går ut i april 2020.

Kommunen genomför en konkurrenspräglad dialog i syfte att undersöka den privata marknaden. Nu var politikerna tvungna att ta ställning på kommunstyrelsen om att gå vidare eller inte.

Frågan ska även slutgiltigt klubbas i fullmäktige den 3 april. Än återstår flera frågor. Upphandlingschefen Theresa Hägglund hade en genomgång före beslutet. Hon förklarade vilka krav som ställts på de aktörer som deltar i dialogen.

Artikelbild

| PRIS. Kommunen genomför en konkurrenspräglad dialog och har sammanställt aktörernas förslag, som dock inte är riktiga anbud. "Priset är kopplat till vad vi får. De dyrare anbuden har en högre bemanning, fler aktiviteter för brukarna och mer utrymmen för aktiviteter i fastigheterna", säger Theresa Hägglund, upphandlingschef i Boden.

Kommunen har också tagit fram ett utkast till ett preliminärt förfrågningsunderlag som leverantörerna har fått besvara. Syftet var att se hur det skulle kunna se ut. Socialförvaltningen har också som alternativ gjort ett övergripande förslag på prisbild och bemanning utifrån drift i egen regi.

– Alla leverantörer om de får bestämma själva vill ha ett totalansvar. De vill jobba med långa kontrakt, förslagsvis 15 år som ett minimum, berättade Theresa Hägglund.

Tidplanen innebär att om kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens beslut i början av april så ska anbudsunderlaget göras klart och skickas ut samma månad för att besvaras senast i slutet av maj. Sedan sker tilldelning under sensommaren. Förutsättningen är också att ingen överklagar. Total byggtid inklusive projektering är minst två år.

– Vi har sagt att vi behöver ha tillgång till minst hälften av platserna hösten 2019 eftersom man tittar på att göra en rockad inom övrig äldreomsorg så behöver vi några månader till godo fram till dess att vi ska vara ute ur Midgårdarna, sa Theresa Hägglund.

Artikelbild

| EMOT. Sverigedemokraterna Bernt Drugge och Robert Lund reserverade sig i kommunstyrelsen. De vill att upphandlingen av ett nytt äldreboenden avbryts.

– En fråga som vi vet kommer att diskuteras och som vi behöver hitta en bra lösning på är verksamhetsövergången av den befintliga personalen. Vi behöver också belysa ett antal sociala och arbetsrättsliga villkor.

Från kommunens sida vill man att entreprenören i så lång utsträckning som det är möjligt lagar mat på varje avdelning samt att man bemannar med lägst undersköterska eller åtar sig att validera till undersköterska.

Theresa Hägglund berättade det hittills varit stor skillnad mellan aktörerna, vilket är kopplat till byggkostnaden. På den tomt intill Björknäsvallen som kommunen pekat ut går det inte att bygga allt i ett plan. Det finns förslag på två plan och tre-fyra plan. Lägenheterna är identiska medan avdelningarna skiljer sig, liksom utrymmet till aktiviteter för brukarna.

– Det kan vara spa, samlingssalar, gym, bar och bastu. Någon har förslag på andaktsrum. Finns en flora av aktiviteter man kan göra på ett äldreboende och där ser vi att man jobbar med mycket olika koncept. De dyrare anbuden har en högre bemanning, fler aktiviteter för brukarna och mer utrymmen för aktiviteter i fastigheterna. Vi behöver fokusera och besluta åt vilket håll vi vill gå.

Utmaningar när man upphandlar i privat regi är att hitta relevant mål och vad kommunen ska följa upp, poängterade Theresa Hägglund.

– Det gäller också att hitta en relevant kostnadsnivå och en lagom hyresnivå.

Egon Palo (M) påpekade att det egentligen behövs 138-140 platser för att ersätta Midgårdarna plus kön som finns. Moderaterna var för att gå vidare liksom de flesta övriga partier. Sverigedemokraterna vill dock att man avbryter upphandlingen och Vänsterpartiet vill att äldreomsorgen ska skötas helt i egen regi.

Kommunalrådet Inge Andersson (S) var nöjd att beslutet ändå hade ett så pass brett stöd.

– Men jag förstår att det finns en oro, eftersom det här är något nytt i Boden. Vi kommer att lägga sådana krav i upphandlingen att vi säkrar en god omsorg för våra äldre i framtiden. Det blir ingen fri hopp och lek för någon entreprenör att göra som man vill, utan vi kommer att ha ständig uppföljning av verksamheten. Hela verksamheten kommer att bygga på biståndsbeslut från kommunen och verksamheten blir skattefinansierad, så det är själva driften av verksamhet och hus som ska skötas av en entreprenör.