Studiestartstödet finns tillgängligt sedan den andra juli i år och är tänkt att vara ett verktyg för kommuner och Arbetsförmedlingen. Det ska användas för att rekrytera arbetslösa personer som för att få jobb behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning. Bidraget är på cirka 8 500 kronor för fyra veckor. Den studerande har tillgång till bidraget under maximalt 50 veckors studier på heltid. Studerar personen på 50 procent så motsvarar det totalt 100 veckor.

Det är kommunen som i första hand beslutar om en person är berättigad till studiestartstödet och som tar emot ansökan. För att få stödet måste man vara mellan 25 till 56 år, vara arbetslös och stått som arbetssökande hos Arbetssökande i minst sex månader. Man ska inte ha tagit studiemedel under de senaste tre åren och studera minst 50 procent i minst tre veckor. För att få rätt till studiestartstödet ska personen vara i stort behov av en utbildning för att kunna få arbete.

Utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux och allmänna kurser inom samma utbildningsnivå på folkhögskola omfattas av studiestödet. Ett tilläggsbidrag för de med vårdnad om barn ges också ut.