Det är Svenska Dagbladet som skriver om ett nytt brevtest som Demoskop genomfört. Där har Demoskop testat brevkvaliteten för Postnords inrikespost.

Tester genomförda av Kantar Sifo – på postens uppdrag – visade i oktober att 93 procent av brev kom fram nästföljade vardag och 99,7 procent efter tre dagar.

Demoskops tester – som gjordes på uppdrag av flera företag med stor verksamhet på landsbygden – visar dock något helt annat, enligt SvD.

Bara 64 procent av de brev som postades med utlovad övernattsbefordran kom fram nästföljande vardag. Det är alltså långt under det lagstadgade kravet på 85 procent, enligt SvD.

Skillanden mellan de båda undersökningarna kallas Demoskops vd "anmärkningsvärd".

– Det är en utförlig undersökning med nästan 1400 svar och med god spridning över landet. Även om det kan finnas skillnader över tid i leveransprecision har jag svårt att tro att verkligheten kan skilja sig särskilt mycket från den nivå på 64 procent vi har uppmätt, säger han till SvD.