På bordet som tidigare var täckt av handlingar ligger numera bara en enkel föredragningslista. Kalix kommun lämnar inte längre ut handlingar inför kommunfullmäktige och försvårar därmed vår rapportering om hur beslutsprocesserna går.

Under den gångna veckan har vi berättat om hur de styrande Kalix kommun blivit alltmer slutna. De har blivit restriktiva med att lämna ut handlingar till media och allmänheten om pågående beslutsprocesser och anser att de är arbetsmaterial och därmed sekretessbelagt till dess att beslut är taget.

I måndags möttes den före detta politikern Sivert Granström av kalla handen när han skulle lyssna på en beslutspunkt i kommunfullmäktige. Han fick besked om att beslutspunkten var sekretessbelagt. Han nekades även handlingarna som var underlag för beslutet. Kommunen kovände visserligen och släppte sedan in honom. Men tendensen är tydlig. Det blir svårare att hänga med i kommunens beslutsprocesser. Mötena är visserligen öppna men handlingar inför nämnder och kommunfullmäktige lämnas allt mer sällan ut.

Artikelbild

| JA. Kommunfullmäktige säger ja till omfördelning av pengar för att köpa in bostäder.

I Sverige har vi en lagstadgad offentlighetsprincip som innebär att allmänheten och medierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamheter så långt det är möjligt. Allmänheten och medier ska kunna hämta information i olika frågor och inte bara i frågor som verksamheten själva väljer att vara öppna kring.

Vi tar offentlighetsprincipen för given och en förändrad inställning kan vara svår att märka av. Det är när beslutsprocesserna blir hemliga som demokratin försvagas. I en tid där politikerföraktet växer och där bruna krafter får allt mer stöd är det viktigare än någonsin att politiker tar ansvar för offentlighetsprincipen och bidrar till ett öppet samhälle. Men också att det finns oberoende medier som bevakar detta så att medborgarna har en chans att följa med i hur diskussionerna går innan ett beslut fattas. Kommunfullmäktige representerar folket och det rimliga är att folket då ska få chans hänga med i tankegångarna för att när valet närmar sig kunna ta ställning till vilka politiker de ska välja.

I Norrbottens andra kommuner råder fortfarande den transparens som ger oss inom media en möjlighet att berätta för er läsare om vad som är på gång i kommunen och hur diskussionerna går. Det är en av våra viktigaste uppgifter.