I två veckors tid har Länsstyrelsen hållit koll på vargen som har rört sig inom det nordöstra hörnet av Överkalix kommun.

– Plötsligt dök den bara upp. Sedan har den hållit sig inom ett begränsat område. Vi följer den på avstånd för att veta var den tar vägen, säger Länsstyrelsens naturbevakare och inventeringsansvarige Mattias Nilsson.

Målet är att ta reda på varifrån vargen härstammar.

– Är det en invandrad varg från Ryssland eller Finland kan det betyda mycket för vargpopulationen söderut i Sverige om den tar sig dit. En immigrant österifrån kan innebära att vargstammen där inte behöver vara lika stor för att vara livskraftig, säger Mattias Nilsson.

Spillning har därför samlats och skickats in för en DNA–analys.

– Just nu väntar vi på svaren. Visar det sig att vargen är genetiskt värdefull kan Naturvårdsverket besluta om olika åtgärder, till exempel fortsatt bevakning, säger Mattias Nilsson.

Denna har hittills utförts av Länsstyrelsens rovdjursinventerare i området, i samarbete med Ängeså sameby. Några extraresurser har inte behövt kallas in.

– Nej, det pågår en lodjursinventering i området, så de har klarat av det själva, säger Mattias Nilsson.

Är det fler vargar i länet nu än för tio år sedan?

– Det brukar gå vargar genom länet någon gång varje år, så det är inget ovanligt. Men det är inte heller vanligare, säger Mattias Nilsson.

Han känner inte till att några renar har rivits i det aktuella fallet i Överkalix.