Pajala kommun har största skulden per invånare i Sverige, 43 207 kronor enligt uppgift i NSD den åttonde september. Hur bär man sig åt? Jo, kommunledningen arbetar aktivt med att minska befolkningen.

Man raserar medvetet kommunägda fastigheter utanför centralorten och bygger nytt och renoverar, utan att det finns ett behov i Pajala. Solåsen exempelvis, kostade drygt 13 miljoner att renovera. Men de ensamkommande barnen, som boendet var avsett för, kunde haft boende i till exempel Junosuando och där undervisats av legitimerade lärare. Dessa duktiga lärare finns nu i annan kommun.

Man kan också undra varför det blev panik att tömma boendet för ensamkommande barn i Korpilombolo. För övrigt betalar man hyra för den lokalen fortfarande samt för Solåsen, som står halvtomt i dag.

Man stänger skolor och kallar det för ”kostnadsanpassning” fastän det blir dyrare än att behålla eleverna i byskolan ( exempelvis sexornas flytt i Tärendö som blev cirka 500 000 kronor dyrare).

Trots att man stänger skolor och elevantalet minskar, anställer man flera chefer inom KUN. Kostnaden för det är minst 1,5- 2 miljoner. Man anlitar konsulter både inom KUN och socialnämnd till enorma kostnader. Anställer man fel kompetenser?

I alla fall kan man konstatera att ni har lyckats. Två barnfamiljer, där båda föräldrarna hade jobb i kommunen, har flyttat under sommaren och fler är på väg.