PRO Samorganisation i Kalix står bakom festligheten i Kalix Folkets hus.

Festligheten är med anledning av att PRO på riksplanet fyller 75 år i år.

Så, hur mår 75-åringen?
Artikelbild

| "PRO BETYDER JÄTTEMYCKET" säger kvinnorna som går med på att vara med på bild men inte med namn.

– Vi känner oss inte gamla. Vi är väldigt, väldigt unga i sinnet. Vi har många medlemmar som är kroppsligt svaga men mycket alerta när det gäller exempelvis våra många olika verksamheter, säger Bertil Pääjärvi som är ordförande i PRO Samorganisation i Kalix.

Kommunalrådet Tommy Nilsson (S) finns med bland gästerna och han berättar på temat "bli äldre i Kalix kommun", om att behovet av välfärdstjänster ökar stort och om planerna avseende en utbyggd äldreomsorg – som inbegriper att de allra flesta ändå vill bo hemma så länge som möjligt.

– Det låter bra, kommunen kan ta emot oss alla när vi behöver plats på hemmet, säger Bertil Pääjärvi som får svaret "hur menar du nu, visst hörde du att de flesta vill bo kvar hemma?".

PRO-föreningarna i Kalix kommun har sammanlagt strax över 2 000 medlemmar.

Artikelbild

| MINIDEBATT. Tommy Nilsson och Bertil Pääjärvi om behovet av äldreboende.

– Det finns plats för många fler. Jag upplever att vi har svårt att få de yngre pensionärerna att komma med, många av dem har tyvärr inte upptäckt vilken guldgruva PRO är. Vi har en mängd olika verksamheter, många olika resor och medlemmar har goda utsikter att få igenom sina idéer om vad vi ska göra tillsammans, säger Bertil Pääjärvi.

I hela landet har PRO omkring 400 000 medlemmar.