Så ska du agera vid en viltolycka:

Om du råkar ut för en viltolycka med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste det anmälas till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter (Jaktlagen §26 och Jaktförordningen §40). Kollisionen i sig är inte brott.

Kollision med ren måste anmälas till aktuell sameby. Om inte det är möjligt så måste det anmälas till polisen. Vi har kontaktpersoner till alla samebyar och förmedlar den kontakten.