Vi torsdagens möte när budgeten skulle beredas dök endast Björn Solberg (M), från oppositionen upp. Att det är ett utslag för ett missnöje efter det turbulenta kommunfullmäktigemötet när Jan Larsson (S) och Anna Kumpula Kostet (V) valdes till nya kommunalråd, går inte att ta miste på menar Anita Sköld, gruppledare för Moderaterna.

- Vi såg ju på kommunfullmäktige att de lämnade mötet i protest innan det var färdigt. Jag blir väldigt besviken och vi moderater skulle inte kunna se våra väljare i ögonen om vi gjorde på det viset, säger Anita Sköld.

Moderaterna anser att det är en självklarhet att delta.

- Vi är måna om att vara pålästa och insatta. Samtidigt vet vi att vi med våra tre mandat inte kan påverka beslut utan samarbete. Men för oss är det främmande att inte delta, säger Anita Sköld, som själv hade förhinder.

- Men vi hade Björn Solberg där som ersättare.

Så här motiverar Leif Gramner (KD) som är övriga oppositionens talesperson beslutet:

- Vi ser att det är väldigt osäkert om vem som styr. Vi vill veta om det är ledamöter som agerar på egen hand eller om partierna står bakom.

Han syftar förstås främst på Socialdemokraterna där medlemsmötena beslutat en sak medan fullmäktigegruppen agerat på ett annat sätt.

- Den ledning som kallar till sammanträdet saknar enligt vår mening legitimitet eftersom den uppenbart vill föra en annan politik än vad respektive partier står för. Socialdemokraterna har till och med begärt uteslutning av sitt kommunalråd och gruppledaren" menar Leif Gramner.

De andra oppositionspartier som står bakom Kristdemokraterna är Centerpartiet, Norrbottens sjukvårdsparti och Liberalerna.

NSD söker kommunalrådet Jan Larsson.