Jag var sex år. Min mamma var mitt i storstädningen, ville hålla mig sysselsatt en stund och visade mig hur jag kunde åstadkomma en gräsmatta genom att trä nålen med grön tråd upp och ner i en aidaväv. Jag minns min fascination över resultatet och har än i dag, mer än 40 år senare, en klar minnesbild av denna rad med vackra, skira grässtrån. I slöjden blev det korsstygn och plattsöm, men längre än så sträckte sig inte min förmåga.

Mönster och givna ramar är något annat än det fria broderiet, där mästaren Britta Marakatt Labba funnit sitt konstnärliga uttryckssätt. Skapelser som berättar och griper tag

tar form när hon låter nålen föra hjärtats talan.