Under förra mandatperioden blev Ida Karkiainen, kommunpolitiker som sedan 2014 även sitter i riksdagen, omskriven för att hon tog strid i frågan om exploatering av på gränsen-området. Karkiainen efterfrågade mer debatt och öppenhet och ifrågasatte även om till exempel en ny ishockeyarena verkligen är nödvändig.

Efter hand tystnade hennes protester och oppositionen talade om att partipiskan hade vinit. Uppgifter sade också att Gunnel Simu hade tillrättavisat Karkiainen under en paus i fullmäktige.

– Vi hade många och långa samtal och jag var ganska skeptisk, säger Ida Karkiainen.

Flera år senare kan hon konstatera att inte mycket har hänt med området på gränsen. Men Karkiainen tror inte att kommunen hade kunnat göra särskilt mycket annorlunda.

– Jag tror att varför projektet inte har blivit av i nuläget handlar om att den som äger tomten och projektet inte har lyckats få till nog mycket investeringar och kapital. Det är inte kommunens fel, kommunen har gett alla förutsättningar en kommun kan ge.

Hon vill också tona ned konsekvenserna av utvecklingen. Kommunen är visserligen bunden vid avtalet, men kommer samtidigt inte att behöva betala hyra förrän Barents center är inflyttningsklart.

Tomten ägs inte av kommunen, som heller inte har gått in som finansiär.

– Klart det är en katastrof på många sätt, det är inget som gynnar utvecklingen i Haparanda att det finns en vattenfylld grop där. Men det är fortfarande ingen katastrof för den kommunala ekonomin.

I onsdagens Uppdrag granskning tog Ida Karkiainen del av anklagelserna mot tidigare kommunchefen Patrik Oja.

– Är det så att han har suttit på dubbla stolar är det väldigt allvarliga uppgifter, men jag ser inte att det finns konkreta bevis för det. Det är inte ovanligt att en entreprenör vill rekrytera från kommunen. Sedan kan man fundera över den moraliska aspekten och där tittar regeringen på att införa ett slags karenstid.

Karensen ska göra det omöjligt att gå från en position som till exempel kommunchef till ett uppdrag för ett bolag som vill investera i kommunen – som Patrik Oja gjorde.

– Jag vet att flera har påtalat att det känns moraliskt väldigt knepigt, säger Ida Karkiainen.

Tycker du också det?

– Ja, det tycker jag.

Nuvarande kommunchefen Lena Ekh har inlett en utredning av Ojas eventuella jäv och hur det kan ha påverkat upphandlingen.

– Det kom fram ny information relaterat till den före detta kommunchefen som vi håller på att titta lite närmare på. Jag började med det här klockan sju i morse kan jag säga, säger Ekh.

Hon tycker att uppgifterna är allvarliga.

– Om det är som Uppdrag granskning antyder är det inte bra, ur flera perspektiv. Därför måste vi vara noga med att ta fram fakta.