Beslutet meddelades via ett pressmeddelande vid 16-tiden. Enligt Setra sätts sågen ut till försäljning eftersom verksamheten inte tillhör det kärnområde som Setra vill satsa på i framtiden.

Liknande försäljningar har redan genomförts på andra håll där verksamheterna inte har varit direkt kopplade eller stött Setras kärnaffär.

– Det handlar om att välja och välja bort och att prioritera. Vi har en stark finansiell ställning och har skapat en plattform för att kunna utveckla Setra och ta nästa steg. Det här steget ligger helt i linje med Setras övergripande strategi att optimera våra resurser, såsom råvara och produktionskapacitet och ta vara på möjligheterna på marknaden på bästa sätt för att möta kundernas behov och önskemål, säger Hannele Arvonen, Setras vd och koncernchef i pressmeddelandet.

Artikelbild

| Sågen i Rolfs är till försäljning.

Enligt Arvonen säljs sågen för att öka Setras konkurrenskraft.

– Integrationen mellan Setra Rolfs och Setras övriga produktionsenheter vad gäller råvaruförsörjning och marknadskoncept är låg, därför är det logiskt att vi prövar andra ägarstrukturer för enheten.

Försäljningsbeslutet innebär inget varselbesked för de 60-talet anställda, enligt Setra Rolfs platschef, Anders Nordmark.

– Nej det är ingenting sådant. Det är en markering ut till marknaden om att vi är till salu och att vi söker spekulanter på vår verksamhet. Setra vill kraftsamla utvecklingsidéer för övrig verksamhet och passar inte vi in, säger han.

Redan nu finns det intressenter för sågen.

– Det är väldigt tidigt. Men vi har undersökt intresset. Vi har pratat med folk som är positiva. Så det tror vi att det finns.

Behöver man vara orolig som anställd?

– Nej, inte mer i dag än igår. Vi är ju i en bransch tuff bransch, så är det ju, säger Anders Nordmark.

Sågen i Rolfs är en av Setras tio produktionsenheter. Sågen producerar sågade trävaror såsom konstruktionsvirke, paneler och andra byggprodukter.