Hos MAF jobbar Ulf Hedman med samhällsutveckling och frågor som berör planer, exploatering och myndigheter.

Arkitektkontoret hade tidigare anhållit om en markanvisning på Killingholmen, men det var inte möjligt bland annat på grund av försvarsintresset. Då vände de sina blickar mot Prästholmen där kommunen i sin vision.

Kommunen har en målsättning att växa till 30 000 invånare år 2025. I sin centrumvision skissar den på massor av nya bostäder.

Artikelbild

| ANSÖKAN. MAF arkitektkontor i Luleå ansökte för ett år sedan om markanvisning i det markerade området i Rörviksstaden, ett nytt bostadsområde på Prästholmen som kommunen har med i sin framtidsvision.

Läs mer: Om Bodens vision

Läs mer: Här vill de bygga bostäder

I visionen ingår Rörviksstaden på Prästholmen. Totalt vid en full exploatering ryms, enligt Ulf Hedman, cirka 1 500-2 000 bostäder av varierande typ.

– Boden är inne i ett starkt utvecklingsskede och vi som företag hjälper då Boden i utvecklingen av den här stadsdelen Rörviksstaden. Det är ett mycket bra projekt från Bodens sida där man tillskapar nya bostäder väldigt centralt. Det tycker vi är ett jättebra initiativ av Bodens kommun, säger Ulf Hedman.

De ansökte om en markanvisning i det här området för ungefär ett år sedan, men har hamnat i ett väntläge.

–  Nu är kommunen mitt inne i en planeringsfas av hela områdets framtid för att få en klarare bild av vad man vill göra. Det har vi respekt för och förstår därför att just vårt ärende om markanvisning kanske inte har kommit så mycket längre.

Ulf Hedman inser att Bodens kommun först vill ta beslut om inriktningen på Rörviksstaden. Då får de också veta om det förslag, som de har utarbetat tillsammans med Bodens kommun, verkligen blir det som gäller. Förslaget är inte färdigt ännu och han vill inte redovisa något innan de har presenterat det för de styrande i Boden.

– Vi har sagt att vi före årsskiftet ska vara färdiga med ett planprogram för hela Rörviksstaden. Planprogrammet är i första hand ett dokument som visar den politiska viljan och som har har en viss juridisk tyngd.

Han förklarar att exploatering av området är etappindelad, det vill säga antal bostäder och bostadstyper är inte låst, utan kommunen bestämmer det under de kommande fem-15 åren.

– Hur mycket de vill exploatera beror på befolkningsutveckling med mera. En finess med planprogrammet är just att det är flexibelt efter kommunens behov.

Han uppger att de före årsskiftet ska vara färdiga med ett planprogram för hela Rörviksstaden. De håller på med det arbetet och ambitionen är att redovisa det i slutet av oktober eller november. Sedan är det upp till kommunen hur man vill gå vidare, tillägger Ulf Hedman.

Han säger att deras intresse för en markanvisning på Rörviksstaden är lika stort som för ett år sedan.

– Vi hoppas att Bodens kommun lyssnar och tar till sig vår önskan att få vara med att utveckla Boden och Rörviksstaden. Vi förstår att det tar tid, men hoppas att vi kanske under våren kan få ett svar om vi får en markanvisning.