Jakt En vecka efter att licensjakten på lodjur startade återstår nu sju djur att fälla. Enligt den senaste uppdateringen på Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) hemsida har 72 av totalt 79 lodjur fällts. Jakten är avlyst i 18 av de totalt 20 områden där licensjakt bedrivit.

Det som återstår att fälla nu är fyra djur i område Dalarna norra och tre djur i Norbotten område 2 (ovan odlingsgränsen).

Licensjakten på lodjur startade den 1 mars och pågår som längst till 15 april.