– Kommunen tar politiska populistiska beslut och inte opartiskt på tjänstemannanivå. Jag ser det inte som en omöjlighet att beslutanderätten flyttas tillbaka till länsstyrelsen, för några år sedan låg de här frågorna hos dem, säger vice ordföranden Raymond Wasara om skrivelsen.

Niila Inga, ordförande i Laevas sameby, har tidigare kritiserat kommunen för bristande kompetens i att bedöma skoterförbudsfrågorna och vill i likhet med Könkämä sameby se en förändring. Något även övriga samebyar i Kiruna är överens om.

– Vi kommer att gå in med en gemensam gemensam skrivelse via SSR (svenska samers riksförbund) om att beslutsrätten måste flyttas från kommunen till länsstyrelsen, som är väl medvetna om problemet. Det är en brådskande fråga och måste vara klart inför nästa säsong, sänger Niila Inga.

Raymond Wasara säger att samebyn även kommer att ansluta sig till den gemensamma skrivelsen via SSR.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) säger att hon inte tror att något blir bättre med länsstyrelsebslut och menar att politiker på orten bättre känner till de lokala förhållandena.

– Jag tror att våra möjligheter är bättre att göra en avvägningar vilket det står i lagen att man ska göra. Det är en ganska grav anklagelse om att vi tar populistiska beslut. Med tanke på vilken oerhörd reaktion vi får från allmänheten när vi tar beslut om skoterförbud så jag tror inte att det uppfattas så, säger Zakrisson.