Länsstyrelsen avstyrkte först ansökan, men samebyn begärde omprövning eftersom järvarna trots skyddsåtgärder orsakar stora förluster. Minst fem rivna renar har hittats i närtid.

Naturbevakare från länsstyrelsen har konstaterat att fyra järvar rör sig i det aktuella området, beläget mellan Hornavan och sjöarna Labbas och Rappen.

Planen är att renarna blir kvar i området till efter påsk och sedan flyttas till fjällen för kalvning. Samebyn led även i fjol svåra förluster av ren i samma område.