Samisk filmfestival i dagarna tre blir det i Luleå med start i dag, den 13 oktober. 20 filmer visas i Folkets bio Royal under helgen, många av dem är producerade i Norrbotten, bland annat "Skum – den store nomaden" av Lisbeth Blind och Jon Erling Utsi, "Biebbmo" av Tor Lundberg Tuorda och några kortfilmer av Liselott Wajstedt. Vissa filmer inleds med presentation och med gäster som har anknytning till filmerna. Festivalen är ett samarrangemang mellan Lule-Boden Sameförening och Folkets bio.