Eleverna har som ett skolprojekt arbetat med samhällskunskap och demokratifrågor. Några lokala politiker, som Anders Pettersson (KD), även ordförande för FUB i Boden och kommunalrådet Inge Andersson (S) dök upp till hearingen som hölls av femtontalet elever och deras "fröken" Inger Lindberg.

– Så här många har vi inte varit tidigare så det är viktiga frågor i dag. Vår grupp hörde till Särvux men vi vill inte sära oss från andra så därför bytte vi till Lärvux.

– Många som studerar här jobbar ju också på Compassen, på café och på Åberget, säger Inger Lindberg.

Artikelbild

| Marcus Axelsson pratade fotografi med kommunalrådet Inge Andersson och Anders Petersson (KD).

Under träffen diskuteras allt från behovet av kontaktpersoner, vara sambo fast man bor i gruppbostad, egna utlägg för följeslagare, yrkesutbildning men även praktikplatser för personer med funktionshinder.

– Vissa har kontaktpersoner men inte alla för att de har familj, säger Lindberg.

Hon frågade även elevgruppen vad det skulle betyda att ha en kontaktperson.

– Man är fri om man har en kontakperson och får göra det man tycker är roligt, säger Anton Zackrisson.

Artikelbild

| Drömmen är att utbilda sig till förskollärare för Jannike Norberg ( mitten).

– Att bo en gruppbostad behöver inte betyda att man hela tiden behöver göra något med gruppen, säger Anders Pettersson (KD).

Sofia Sundberg nyförlovad med Anton ville därför fråga politikerna om möjligheten att få en större bostad.

– Ja, jag vill det också. Så vi kan vara tillsammans. Men jag måste ändå ha personal, säger Anton Zackrisson.

– Även om man har en funktionsnedsättning ska man kunna leva som andra, säger läraren Inger Lindberg.

– Det kan man ju fundera över nu när det ska byggas gruppbostäder. Det kanske går att att bo två stycken på något gruppboende, säger Anders Pettersson.

Henrik Berg tycker det blir dyrt för honom att betala den medföljande personalens entreér. Han brukar ofta gå på publika arrangemang.

– Jag tycker det låter lite konstigt och ologiskt. För det finns ju en kassa även för personalen på gruppbostaden, säger Anders Pettersson (KD).

Om en funktionshindrad har en kontaktperson, får ju den personen en ersättning från kommunen. Då ska man absolut inte drabbas av kostnader, var gruppen eniga om.

– Det är kanske en policyfråga att man bör se över detta med arbetsledarna. Biograf Saga har valt att släppa in följeslagaren gratis. Kanske något för fler att hänga på, säger Inger Lindberg.

Det fanns också önskemål om yrkesutbildning och lärlingsplatser, utanför dagverksamheten, för den ingår redan i arbetslivet, enligt Lindberg.

– Det här pratar vi ofta om och det är viktigt för gruppen.Vad jag förstått finns det statliga medel att söka för lärlingar för människor med funktionsnedsättning. Vi kan också tänka oss en yrkesbildning för olika saker som många här är duktiga på som exempelvis service och socialt arbete, säger hon.

Kommunalrådet Inge Andersson (S) föreslog att kanske tillexempel arbetsmarknadsförvaltningen i projektform kan försöka inventera lämpliga jobb och se vilka som då skulle kunna tänka sig vara intresserade.

Marcus Axelsson berättade för politikerna att han vill lära sig mer om fotografering, eftersom det är ett av hans intressen. I dag gör han en tidning på Gammelängsskolan. Jannike Norberg vill jobba inom förskolan.

– Det finns ju yrkesvux och det borde även finnas för särvux. Bara någon kommer med ett koncept ska det inte sitta fast, säger Inge Andersson (S).