Ekonomi Styrelsen i flygbolaget SAS kallar till extra bolagsstämma den 3 november för att få ägarnas klartecken att dra in nytt kapital med en nyemission. Syftet är att öka den finansiella flexibiliteten

Förslaget till stämman är att styrelsen skulle få rätt att besluta om en nyemission på högst 66 miljoner stamaktier, vilket motsvarar 20 procent av antalet utgivna stamaktier, skriver SAS i ett pressmeddelande.

Enligt SAS väntas bolagets huvudägare stödja förslaget.

"SAS styrelse har inte fattat något beslut om att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, men önskar som ett led i utvärderingen av alternativa finansieringsformer ha möjlighet att fatta ett sådant beslut om marknadsförhållandena och andra förhållanden är gynnsamma", skriver SAS.

SAS kontrolleras av svenska, danska och norska staten som tillsammans med Wallenbergsfären har drygt 50 procent av rösterna i bolaget.