Nyligen avslöjade P4 Västernorrland att det i alla kommuner i länet är möjligt för vårdtagare att neka personal med bakgrund i ett annat land. Nu vill Sverigedemokraterna i Piteå följa efter.

I sitt budgetförslag skriver SD att många äldre är "känsliga för förändring" och att partiet vill att brukare ska kunna välja bort personal med utländsk bakgrund. SD vill också att separata äldreboenden ska kunna erbjudas så att alla kan vårdas av personal som talar ens modersmål.

Elin Håkansson, som är ordförande och gruppledare för Sverigedemokraterna i Piteå, säger att det handlar om rätten till självbestämmande.

Artikelbild

| Äldreomsorg. Sverigedemokraternas förslag påverkar både hemtjänsten och de särskilda boendena.

– Bara för att man blir äldre ska man inte förlora den rätten eller rätten att känna sig trygg, säger Håkansson.

Håkansson ser frågan som en etisk problematik.

– Och om du är dement och har förlorat funktionen till närminnet, då minns du bara ditt modersmål och det du var bekant med när du var ung.

Enligt gruppledaren rör förslaget inte bara rätten att neka personal med utländsk bakgrund – det ska handla om vårdtagare ska kunna neka alla där personkemin inte stämmer.

– Jag jobbar med äldre som inte klarar av att bli duschad av en man, till exempel.

Ändå har SD i sitt budgetförslag valt just formuleringen "välja bort hemtjänstpersonal med utländsk bakgrund".

– Men vi menar egentligen att alla har rätt att välja. Och självklart är det så att de flesta äldre svenskar är svenskar. De är inte uppvuxna kring en massa invandrare och kanske inte förstår deras språk eller kultur, deras livssyn eller livsvillkor, säger Elin Håkansson och fortsätter:

– Vi kan inte lägga ett så stort ansvar på en dement person. Vi måste respektera att för dem är det här nytt, något som skrämmer dem. Vem är du att tala om för en person att den inte får vara rädd? Det handlar om valfrihet.

En stor del av personalstyrkan i både hemtjänsten och på de särskilda boendena har utländsk bakgrund. Men Elin Håkansson är säker på att personalen räcker till även om partiets förslag blir verklighet.

– Jag skulle säga att det är ett ickeproblem. Det är så få människor det handlar om som skulle utnyttja det.

Något som däremot kan vara ett problem är juridiken. Anna-Sara Lind som är universitetslektor och docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet tror att SD-förslaget skulle vara svårt att genomföra.

"Jag kan inte se att ett sådant generellt grepp som du ger uttryck för här skulle kunna vara juridiskt genomförbart", skriver Lind i ett mejl.

Efter P4 Västernorrlands avslöjanden har Diskrimineringsombudsmannen (DO) inlett en tillsyn mot en eller flera av de berörda kommunerna.

– Det finns en risk att de kommuner som tillmötesgår de här önskemålen också diskriminerar arbetssökande eller arbetstagare, säger Claes Lundstedt som är pressansvarig vid DO.

– Men det beror på hur kommunen gör när det tillmötesgår ett sådant önskemål. Det går inte att säga generellt.

Men Elin Håkansson ser inte att det skulle finnas juridiska hinder för hennes partis förslag.

– Vad vi har funnit ska det inte vara några problem, säger hon.