Vi som skrivit under denna debattartikel är alla kvinnor i Sverigedemokraterna Norrbotten och besitter alla någon form av förtroendeuppdrag. Vi har aktivt valt att gå med i Sverigedemokraterna för möjligheten att påverka Sveriges framtid eftersom vi tror på den politik som partiet står för.

Vi står upp för lag och ordning, en viktig fråga då många kvinnor känner otrygga i samhället. Vi och vårt parti står också för familjens möjlighet att själva få välja vem som är hemma med barnen och valfrihet i föräldraförsäkringen samt för rätten till heltid. Detta är frågor som berör alla, men inte minst kvinnor.

Vi ser med överraskning och förvåning på senaste dagarnas grova anklagelser och ryktesspridning mot vårt parti. Tanken att vi skulle tillhöra ett parti med en kvinnokultur där kvinnor sextrakasseras och byts ut på löpande band om vi blir obekväma är oss helt främmande.

Tvärtom har vi alltid känt oss välkomna och respekterade för vårt arbete och vi arbetar på lika villkor tillsammans med våra manliga kollegor.

Vi är återkommande på sammanträden, konferenser, festivaler och andra sammankomster och ingenstans går det skönja den påstådda kultur som partiet framställs ha.

Vi har förbundet SD-kvinnor som löpande ordnar utbildningar för oss kvinnor. Inte heller i detta forum, med enbart kvinnor, diskuteras partiets kvinnosyn i negativa ordalag. Vi känner ett starkt stöd från våra manliga kollegor på alla nivåer.

Denise Magnusson, Kontaktperson SD Jokkmokk

Linda Lund, Vice ordförande SD Boden

Elin Håkansson, Ordförande SD Piteå

Johanna Kenttämaa, Ordförande SD Övertorneå

Paula Palmqvist, Vice ordförande SD Gällivare