För dem är ett schysst arbetsliv en självklarhet. För dem det självklart att kön inte ska göra skillnad i lön och arbetsvillkor.

De som utbildat sig till yrken inom välfärden förväntar sig anställning. Jobb med trygga arbetsvillkor, en inkomst för att kunna försörja sig och leva på, ja till och med kunna spara en slant inför framtiden. En anställning med kollektivavtal och en god arbetsmiljö där ingen utnyttjas, blir utsatt för trakasserier, skadar sig eller riskerar bli sjuk på grund av jobbet.

När unga väljer att utbilda sig för en yrkeskarriär inom välfärden, gör de det för att de vill investera i sin egen utveckling och för att bära vårt gemensamma samhälle. Tyvärr är de som söker sig till dessa utbildningar alldeles för få. Alldeles för många väljer efter bara några år i yrket att jobba med något annat. Därför måste förutsättningar ges för att göra yrkena attraktiva och för att proffsen får vara proffs!

De närmaste åren behövs det anställas 135 000 personer i välfärden. 75 000 av dem är yrken som Kommunal organiserar så som vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare, fritidsledare, personliga assistenter, kockar och lokalvårdare.

Ska vår gemensamma välfärd kunna fungera, måste arbetsgivare och politiker i Norrbotten fatta beslut som gynnar kompetensförsörjningen.

Då duger inte sms-, och timvikariat och deltidsanställningar. Inte heller en arbetsmiljö som inte är välkomnande och skapar ohälsa och otrivsel.

Vi kräver fler kollegor, avskaffa allmän visstidsanställning, gör heltid till norm, skapa utveckling inom yrket, en lön som går att leva på och att personalen görs delaktig och kan påverka sina arbetsvillkor.

Det är vår övertygelse om att detta är rätt väg att gå för att upprätthålla och höja kvaliteten i välfärden och för att öka attraktionskraften till dessa yrken.

Det är vår övertygelse att det är på detta det beror för att vår gemensamma välfärd.

Nu måste det bli verkstad i välfärdsbyggandet!