De senaste tio åren har antalet ansökningar om ersättning vid arbetssjukdomar minskat från närmare 20 000 till 2 000. Det i sin tur innebär att allt färre sådana ärenden skickas vidare från fackförbunden till juristerna vid LO-TCO Rättsskydd, som bistår fackliga medlemmar i rättsliga processer mot exempelvis Försäkringskassan.

– Det finns inget som tyder på att antalet arbetsskador har blivit så mycket färre, säger Dan Holke, som är chefsjurist och vd för LO-TCO Rättsskydd.

Han är bekymrad över det rådande läget och konstaterar att många som har skadat sig på jobbet eller drabbats av arbetssjukdom, som exempelvis utbrändhet och belastningsskador, går miste om stora ekonomiska belopp i så kallad livränta, som de skulle ha haft rätt till.

Artikelbild

Oroad. Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO rättsskydd oroas över utvecklingen med allt färre som ansöker om livränta.

– Försäkringen är tänkt för att den som skadar sig på jobbet ska få ersättning för det. Det kan handla om miljonbelopp för en enskild person, eftersom ersättningen ska täcka inkomstförlusten från arbetet ända fram till pensionen.

Det handlar om statliga pengar, arbetsgivare betalar in en summa till arbetsskadeförsäkringen som en del av arbetsgivaravgiften. Eftersom så få ansöker om ersättning går försäkringen med stora överskott.

Enligt Dan Holke är orsaken till de allt färre ansökningarna om livränta Försäkringskassans förändrade regler när det gäller sjukförsäkringen.

Han påpekar att när Försäkringskassan prövade rätten till tidsbegränsad sjukersättning tidigare, gjordes det samtidigt en prövning om sjukdomen eller skadan kunde ha ett samband med jobbet. Då blev det en naturlig tidpunkt för den drabbade att ansöka om att få sin skada klassad som arbetsskada och därmed ha möjlighet till ersättning.

I dag är det få som förstår att de överhuvudtaget ska ansöka, påpekar Dan Holke och menar att alltför stort ansvar läggs på den enskilde.

– Det har också spridit sig ett rykte som säger att det är omöjligt att få skador klassade som arbetsskador. Men i de fall som vi faktiskt driver sådana ärenden, når vi ofta framgång.

Det förändrade regelverket kring sjukersättningen har även gjort det svårare för lokala fackliga representanter att hjälpa sina medlemmar med ärenden, menar Dan Holke.

– Det ställs högre krav på kunskap i dag. Och eftersom allt färre ärenden om arbetsskador kommer in, blir man ju också lite sämre på att handlägga dem.