De styrande partierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) vill satsa på skatepark (5 miljoner kronor), Björknäs ridanläggning (2 miljoner kronor), konstsnö (3,8 miljoner kronor), parker, lekparker och grönområden (500 000 kronor), fritidsgården (400 000 kronor), renare och mer attraktiv kommun (900 000 kronor), vägar (5 miljoner kronor), gång- och cykelvägar (2 miljoner kronor), lokaltrafik (1 miljon kronor) och ekologisk kost (800 000 kronor).

– En budget för attraktivitet, tillväxt och trygghet, säger kommunalrådet Tommy Nilsson (S).

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna lade en budget som i vissa delar är gemensam med de styrandes, som exempelvis satsning på vuxenutbildning och på gatorna, men de vill satsa mer på gator.

Artikelbild

| "BÄTTRE VÄGAR I STÄLLET FÖR KONSTSNÖ". Henrik Eriksson (C), Rickard Mohss (L) och Linda Frohm (M) argumenterade ett gemensamt budgetförslag med andra prioriteringar.

– Vi vill ha en ordentlig satsning på näringslivsenheten. Vi vill också satsa på kulturen. Vi tycker att det lokala kulturarvet är viktigt att visa upp i ett Kulturens hus som också kan samla föreningar. Vi vill också öka satsningarna på gatorna i bostadsområden där de inte är bra, säger Linda Frohm (M).

– Konstsnö är inte kommunal kärnverksamhet, gatorna i villakvarteren är det, säger Rickard Mohss (L).

För att finansiera ett Kulturens hus, med museum, skulle den före detta kyrkan (där bland andra Röda Korset finns med sin butik) köpas in.

Oppositionen finansierar det genom att inte satsa på utbyggnad av gång- och cykelbana, husbilsparkering och fler laddstolpar för elbilar.

Artikelbild

| KOMMUNFULLMÄKTIGE. I Kalix. Sista sammanträdet innan sommaruppehållet.

– Vi tycker också att det är kul med skidor, men om vi inte har farbara vägar så måste vi prioritera även om det känns gammeldags, säger Linda Frohm (M).

Efter en timmes debatt står det klart att de styrande partiernas budget för 2018 är antagen.

Artikelbild

| "VÅGA MER." Kenneth Sandberg (Mp), ledamot och tidigare kommunalråd i Kalix, säger att han önskar att kommunen skulle ta ut svängarna mer i budgeten, i syfte att utveckla kommunen.

Det blev inget beslut avseende vad som ska hända med de tomma skolorna och gymnastiksalarna i kommunen.

Förslaget var att de som hyser verksamhet (Gammelgården, Pålänge) ska fortsätta med det och att Karlsborgs gymnastiksal samt Vitvattnets skola ska avvecklas – den sistnämnda genom försäljning.

Artikelbild

| ÅRETS KALIXBO. Annica Brännström, eldsjäl i Sjukhuskampen Östra Norrbotten.

Centerpartiet yrkade på återremiss för att utreda saken ytterligare, på grund av att Försvaret lär ha visat intresse för Vitvattnets skola, och så blev det.