Taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde, med en viss eftersläpning, och ligger till grund för vilken fastighetsskatt du som ägare ska betala. Skatteverket uppdaterar taxeringsvärdena var tredje år, och i år är det dags igen. – Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2014 till 2016 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i ett pressmeddelande. Prognosen för Norrbotten är att taxeringsvärdet ska stiga med 28 procent i genomsnitt. Maxbeloppet för fastighetsavgiften för vanliga småhus är drygt 7 500 kronor. Det innebär att din fastighetsskatt bara kommer att öka så länge ditt taxeringsvärde är längre än 1 000 040 kronor. Alla med ett högre taxeringsvärde slår i taket för maxbeloppet.

I genomsnitt beräknar myndigheten att taxeringsvärdena i hela landet kommer att öka med genomsnitt 26 procent, men med stora variationer från norr till söder. Mest kommer värdena att öka i Stockholms län, med 38 procent. Minst beräknas höjningen bli Blekinge län, med 11 procent.