Hon är själv med på bussen när Norrbottens media når henne per telefon. Hon har inte tid att prata eftersom folk håller på att stiga av bussen.

Drömtåget, som är en unik företeelse med tåg som går mellan Luleå och Haparanda, kom inte så långt på lördagen, utan ersattes med buss.

Tåget symboliserar en målsättning som politikerna i Norrbotten har, att det ska bli möjligt att köra gods och personpendeltrafik mellan Luleå och Haparanda i framtiden. Förra året gick ett Drömtåg och nu var det alltså dags för ett andra tillfälle.

När biljetterna till Drömtåget släpptes var intresset stort. Det är planerat att det ska gå tre tåg i vardera riktningen under lördagen. I skrivande stund har det inte gått att få fram uppgifter om hur många eller vilka tåg som ställts in.