– Vi måste se över allt i hela sektorn, säger socialnämndens ordförande Håkan Andersson (C).

En ljuspunkt är att situationen ändå tycks ljusare nu än efter årets två första månader. Då pekade prognosen mot ett årsminus på 4, 2 miljoner kronor för 2017. Exakt vad förändringen beror på – och vad man ska göra åt det fortsatt förväntade miljonminuset – vet Håkan Andersson inte ännu:

– Men en del till att det ser bättre ut är att vakanta tjänster inte har blivit tillsatta.

Nämndens dyraste post är personalkostnaderna – och här verkar årets löneökningar bli högre än budgeterat. Annat som påverkar minuset är enligt kommunens socialchef fördröjda intäkter och en dyrare färdtjänst. När det gäller besparingsåtgärder säger Håkan Andersson att ”det finns nog inte ett område som inte kommer att påverkas”:

– En samordning av personalen på Brännagården, Tallviksgården och i hemtjänsten kan till exempel ses över.

Kan det bli aktuellt med neddragningar eller vikariestopp?

– Nej, vi är en liten kommun och hela sommaren har vi kämpat för att få tag i personal. Säger vi upp folk kan vi inte fullgöra vårt uppdrag, säger Håkan Andersson som trots allt beskriver sig som hoppfull.