Det är Soldathemsförbundet som driver Bodens soldathem O II i form av en ideell stiftelse. Bodens kommun och försvarsmakten ger årliga bidrag, men för att klara och utveckla verksamheten så behöver soldathemmet tjäna in egna pengar.

– Stiftelsen är inte en vinstdrivande verksamhet utan allt ska på ett eller annat sätt gå tillbaka till verksamheterna och soldaterna.

Fasaden på huset är dock inte densamma som när huset uppfördes 1912.

Artikelbild

| Shopping. På soldathemmet finns också en egen minishop.

– På 70-talet sattes det på tegel på huset och man gjorde om soldathemmet till Oscarsgården. Det var då öppet för alla. Senare blev det ett soldathem igen.

I dag bedrivs konferensverksamhet i soldathemmets två vackra salar, Oscar och Gustaf och det finns också en egen caféverksamhet.

– Vi har även en ny minishop som är väldigt populär där vi har bra snurr på verksamheten. Vi säljer ryggsäckar och annan militär utrustning liksom t-shirts och skor, säger Fredric Olsson.

Tack vare uthyrningen av mötesrum och försäljningen har soldathemmet haft råd att flytta och renovera minigolfbanan utanför hemmet.

Artikelbild

| Vackra konferensrum Det finns det också på soldathemmet som nyttjas flitigt av olika besökare.

– Våren 2015 kom min kollega Tommy på att vi borde flytta upp banan för det var väldigt sank mark där den låg tidigare.

Efter trädfällningen genomfördes en markberedning och såddes in en gräs.

Artikelbild

| Räknedosa. På soldathemmet har Frederic Olsson koll på antalet besökare. " Det känns viktigt att visa kommunen och försvarsmakten som lämnar bidrag hur många som besöker vår verksamhet", säger Frederic Olsson.

– Under sommaren har vi haft sex ungdomar som sommarjobbat genom kommunen och hjälpt oss ofantligt mycket med markberedningen.

Minigolfbanans 18 banor har därefter lyfts till sitt nuvarande läge.

Artikelbild

| Koll. På en egen anslagstavla går det att önska och sedan skriva ned det som saknas på soldathemmet i Boden.

– Vi kommer att lägga en ny matta på banorna som också får lite roligare hinder. I samråd med de miltära kamratföreningarna i Boden har vi bestämt att förändra minigolfbanans karaktär. 18-hålsbanan kommer att ha Bodens militära historia som tema. Kamratföreningarna blir hålvärdar för sitt hål och ska komma med ideér till nya gjutna hinder på banorna. Ing 3 kommer att ha ett hinder i form av en mindre kopia av en balkbro. Banan kommer att invigas först nästa sommar.

Frederic Olsson anställdes som föreståndare för tre år sedan.

– Vi har ökat personalstyrkan med tre personer sedan 2014. Vi kommer också att behöva tillsätta minst två timanställda personer till under 2018. Skälet är att vi också utökat verksamheten med ett soldathem inne på F 21.

När det gäller ordinarie verksamhet så fungerar det som tidigare att man tar hand om soldater och veteraner.

– I 19 ska skicka en trupp till Mali och då kommer försvarsmakten att anordna fyra träffar på soldathemmet som man också gjort vid tidigare utlandsmissioner.

Soldathemmet ska i dag vara en plats där soldaterna ska kunna koppla av och umgås med sina vänner eller få en stund i avskildhet.

– Vi har i dag två biorum men skulle behöva ha ett tredje. Vi kommer att få fler värnpliktiga när det blir pliktad mönstring. Det rycker en stor grupp i juni och augusti.

Soldathemmet har också fått skänkt tio cyklar som lånats ut.

– Vi har väl drygt 700 bokningar per år. De används för att åka och bada, ner på stan eller till försvarshälsan. Soldathemmet brukar få en kollekt från Kyrkan i Boden för att kunna hålla cyklarna. Kollekten används för att repa och rusta cyklarna.

I dag har soldathemmet runt 24 000 besökare per år. Hur man kan veta det? Ja, det finns nämligen installerat en räknare för alla besökare vid trappen som leder upp till soldathemmets utrymmen.

– Det är ett bra sätt att hålla koll. När jag började här hade vi 5-10 besök i veckan. Nu har vi 24 000 besök om året. Bodensarna har börjat få upp ögonen att O II inte bara är för soldater utan även civila. Sedan är det också bra att Försvarsmakten och kommunen som stöttar vår verksamheten ser hur många som besöker oss. Besöksantalet är också ett sätt att visa hur viktig soldathemsverksamheten är i Boden.