Efter flera år av stridigheter gav länsstyrelsen klart besked: Det blir ingen gruvbrytning i Kallak. I dag talar kommunalrådet Robert Bernhardsson ut om sina stora besvikelse.

– Vi kommer att ha ett krismöte med länsstyrelsen kopplat till det här yttrandet, säger han.

Han kritiserar rapporten som han tycker inte innehåller den professionalism ärendet förtjänar. Han säger att den håller "anmärkningsvärd låg nivå" och tror att regeringen kommer titta på yttrandet med förvåning.

– Det är väldigt många subjektiva bedömningar och väldigt lite fakta så det är väl så att det här kommer att ha en väldigt låg påverkan på beslutsunderlaget som regeringen har. Jag tror att regeringen kommer titta på ärendet med högre grad av professionalism än vad länsstyrelsen gjort, säger han.

– Det är en stor besvikelse. Det handlar om hundratals jobb i Jokkmokk. En gruvetablering hade skapat stora möjligheter för vår kommun i framtiden, säger han.

En gruva hade genererat många arbetstillfällen, lokal tillväxt och en positiv befolkningsförändring, menar han.

– Vi skulle få en industrigren som mycket väl skulle kunna passa ihop med den industri som bedrivs i norra Sverige. Fler investeringar i väg- och tågnätet och högre kvalité på infrastruktur och service, säger Robert Bernhardsson.

Han säger att kommunen arbetar med inställningen att om det finns ett diversifierat näringsliv och fler arbetstillfällen kommer det att gå väldigt bra för Jokkmokk.

– Det vill vi fortsätta med. Men då vill vi att länsstyrelsen handlägger ärenden som berör Jokkmokk på det sätt som det förtjänar och inte har en särskild agenda när det gäller Jokkmokk.

Vad saknas i yttrandet?

– Det saknas ju de fördelar som en gruvetablering skulle ge över tid i Jokkmokk, det saknas en sammanhangsmarkering. Regeringens egen utredning har lyft fram att Jokkmokk har landets tuffaste utmaningar inför framtiden. Vi behöver investeringar och fler jobb, den analysen finns inte alls med i länsstyrelsens rapport. Den utgår i mångt och mycket helt utifrån en näring.

Att rennäringen är viktig och stark i Jokkmokks kommun håller han med om men säger:

– Det är en näring som fungerar väl och går väldigt bra och som klarat generationsväxlingar. Jag förstår att man värnar om sitt företag. Men min bild är att det går att förena rennäring och gruvnäring, det finns många bra exempel på det. Titta på Gällivare, Kiruna eller Pajalas kommun. Bägge näringar skapar en bredd och en styrka i ett samhälle och ger lokal tillväxt.

Hur tungt tror du länsstyrelsens yttrande väger?

– Det är svårt för mig att bedöma men när ett yttrande håller så låg nivå skulle det förvåna mig om det väger så tungt.

Han säger att det finns en stor upprördhet över yttrandet inom kommunen men att det positiva är att näringslivsenheten på länsstyrelsen sett fördelar med en gruvetablering i Jokkmokk.

– Det förtjänar att lyftas fram att det finns en enhet som ser fördelar med investeringar i vårt län, säger han.