”Det går inte alltid så fort i Kalix” är en skämtsam slogan om kommunen. Men när det gäller kommunfullmäktiges agerande att ”hemligstämpla” offentliga handlingar, då går det tydligen snabbast i åtminstone Norrbotten! Nyligen vägrades besökare närvara vid fullmäktigesammanträdet i Kalix. Och inga offentliga handlingar lämnas ut innan fullmäktige ”diktatoriskt” tagit och fattat beslut i ett ärende. Detta enligt Susanne Andersson (S) fullmäktiges ordförande och Maria Henriksson, kommundirektör i Kalix (NSD 27/9).

Enligt sistnämnda så handlar det om ”kniviga ärenden” som inte ska ”släppas ut då det kan bli fel, om vi - håller på allt- tills besluten är klara så löper vi inte den risken” säger Maria Henriksson, kommundirektör i Kalix kommun. Det ni kära väljare och läsare är en professionell kommentar som heter duga! Sedan slätar hon över sina kommentarer med att ”vi satsar mycket på medborgardialoger” och ”vi kan bli mycket bättre på medborgardialogerna”. (Antagligen för att hon är osäker på om hennes åsikter och kommunfullmäktiges agerande är korrekt). Men Maria Henriksson och Susanne Anders(S)on - hur ska Ni ha det, om Ni kniper käft om ”den offentliga handläggningen” var och när kan ni då dra nytta av en ”medborgardialog” i ett speciellt ärende? (Hemligheterna i en handling kan ju redigeras bort/maskas över, men handlingen i sig får inte bli hemlig oavsett vilka ”risker fullmäktige löper” att inte få agera med diktatursmetoder? Eller??)

”Medborgare kan ju komma med idéer om de får information innan ett ärende är avgjort” ställer journalisten Lotta Nilsson NSD följdriktigt frågande - och dialogmässigt helt rätt!

Kan det vara så att vissa styrande i kommunen besitter en stor okunnighet och rädsla för att göra fel i en sådan här fråga eller kanske helt enkelt för att man inte vill släppa fram andra åsikter?Man kanske tror att samhällspolitiken går ut på att vara lomhörd (döv), inte lyhörd (ha stora lyssnade öron) för vad medborgarna vill göra för att få en tynande kommun att blomstra? Är det på det här viset, då rekommenderas stora röda öronproppar till dem i fullmäktige som inte vill lyssna! Medborgarna - de lyssnar gärna!