För att gruvbrytningen ska kunna fortsätta, rivs eller flyttas hem och tillgångar i Malmfälten. Villaägare, fastighetsägare och bostadsrättsägare ska kompenseras för detta och det pratas om nyckel mot nyckel och skattelättnader för det ägda boendet. Det är förstås rätt och riktigt.

Tyvärr kan vi dock konstatera att samtidigt som man i samhällsomvandlingen månar om ersättning för kommunens egna fastigheter, för de kommersiella fastigheterna och det ägda boendet, så glöms hyresgästerna helt bort. Det är helt orimligt att den som hyr sitt boende ska drabbas av stora kostnadsökningar. Hyresgästföreningen vill att även hyresgästerna ska hållas skadeslösa, de ska inte behöva betala notan för gruvbrytningen.

Hyresgästerna har förvisso av statliga gruvbolaget LKAB utlovats så kallad trappning av hyran i nyproduktion, vilket betyder att en hyreshöjning kan delas upp i etapper. Tyvärr är det en otillräcklig kompensation i den verklighet som råder i Malmfälten. Det kommer inte att finnas tillräckligt många äldre lägenheter att flytta till, varför hyresgästerna kan tvingas att ta en ersättningslägenhet till betydligt högre hyra.

LKAB har dessutom köpt upp hyresfastigheter, vilket gör att i till exempel Kiruna kommer underskottet av hyreslägenheter inom ett antal år att ha ökat med cirka 250 lägenheter. De förra ägarna valde pengarna från försäljningen, istället för att bygga nytt. I dag finns heller inga utfästelser från LKAB om att bolaget har för avsikt att bygga upp lika många lägenheter.

Ett sätt att göra hyresgästerna skadeslösa till följd av samhällsomvandlingen vore en förändring av expropriationslagen. Ett sådant förslag har lämnats till justitiedepartementet och innebär att även det hyrda boendet skulle kompenseras för ökade boendekostnader. Det är hög tid att även hyresgästernas rätt kommer i fokus.

De båda Malmfältskommunerna har i sina remissvar förordat lagändringen. Tyvärr verkar frågan inte avancera framåt. Det är den statliga gruvbrytningen som tvingar hyresgäster att flytta och förorsakar kostnadsökningar som många inte har råd med. Staten måste därför ta sitt ansvar, ersätt hyresgästerna på samma sätt som övriga boende i Malmfälten, nyckel mot nyckel.