Läser om Kirunabornas problem att kunna nå någon på sin hälsocentral. Samma frustration känner jag och många med mig angående Björknäs hälsocentral i Boden. Detta har pågått under en lång tid och verkar inte bli bättre trots löfte om det.

Personalen gör nog så gott de kan, men problemen sitter nog högre upp. I ett annat hus.