UTRIKESKRÖNIKA Premiärminister Theresa May har nu tryckt på utträdesknappen i Bryssel, och alla tycks utgå från att Storbritanniens utträde utträdet ur Europeiska Unionen blir av.

Får man sticka fram hakan och sätta en rad frågetecken för det?

1. May är en skicklig och ambitiös politiker, men hon är inte folkvald. Hur länge kan hon fortsätta fatta så här viktiga beslut utan att ha ett eget mandat från väljarna? Och hur länge tänker parlamentet fortsätta att effektuera resultatet av en så omstridd folkomröstning?

52 procent av britterna röstade för utträde efter en Trumpliknande kampanj med ”alternativa sanningar”, falska löften och en stor dos främlingsfientlighet.

2. Beslutet att begära utträde ur EU splittrar Storbritannien. Stora delar av landet röstade emot utträdet och känner sig överkörda.

Skottland har redan beslutat ordna en ny folkomröstning om självständighet. Nordirland vill inte ha tillbaka gränsen mot Irland, och London riskerar att bli av med stora delar av den lukrativa finanssektorn. Andra delar av landet mister sitt EU-stöd.

Kommer May att lyckas hålla ihop Storbritannien?

3. Mays egen regering är lika kluven, och har tidvis varit förlamad av inre strider under förberedelseperioden. Hur ska det då inte bli när förhandlingarna drar igång?

I parlamentet har Labour kvicknat till som oppositionsparti och kommer att hålla May ansvarigt för hennes löften till britterna inför utträdesansökan.

4. Frågan är om inte May lovat alldeles för mycket. Hur kan man garantera britternas levnadsstandard och sociala rättigheter vid ett utträde ur EU?

Hur kan man lova att ta hem all lagstiftning till Storbritannien och ändå få ”ett långtgående och speciellt partnerskap” med EU. Sanningen är att britterna kommer att få acceptera en massa EU-lagstiftning även om de lämnar EU - men man får inget inflytande över lagstiftningsprocessen.

5. Oerhört mycket kan gå snett under den resa som nu förestår. Man kanske inte blir överens om utträdesvillkoren, utan tvingas hänskjuta dessa till internationell skiljedom. Det kan kärva till sig om EU-medborgarnas ställning i Storbritannien efter utträdet, och om britternas ställning i andra EU-länder.

De brittiska pensionärerna i Spanien kan tvingas packa ihop och åka hem. Tabloidtidningarna kommer att gotta sig åt deras olycka, och frågorna kommer att hagla i parlamentet.

6. Nästa ordinarie val ska hållas 2020, men kan parlamentet verkligen avgöra så stor fråga utan att medlemmarna fått förnyat förtroende av väljarna?

Sitter May kvar efter ett nyval, och vill den nya regeringen över huvud taget fullfölja utträdet, om man ser att resultatet inte motsvarar förväntningarna? Måste det hållas en ny folkomröstning då?

Den brittiska ekonomin kommer inte att må bra av ovissheten kring EU-medlemskapet, ovanpå all annan oro i världen, och frågan är vad som återstår av de EU-negativa stämningarna i Storbritannien om några år.

Vad händer om britterna upptäcker att de klivit ut i kylan, och vill in i värmen igen? Står Europas dörr fortfarande öppen för dem? Troligen, men vad har då britternas utflykt kostat Storbritannien och Europa?

May spelar högt med landets välfärd i en skakig tid, och britterna kommer att få vänta länge på en eventuell vinst. Hade det inte varit klokare att låta dem nyktra till efter fjolårets Brexitomröstning, och gjort som andra europeiska regeringar i liknande situationer: Närmat sig EU på nytt och kommit hem med ett förslag som kunnat antas i en ny folkomröstning?

Många britter hade uppskattat en ångervecka!