Tärendö, Korpilombolo och Junosuando var egna kommuner fram till 1970 när de slogs ihop med Pajala. Sedan dess har servicen i de tidigare centralorterna försämrats allt eftersom tiden har gått. Men inte alls i den utsträckning som motsvarar befolkningsminskningen.
Driften kostar pengar
Det gäller inte minst Tärendö. Här finns hyreshus, äldreboende, badhus, sporthall, skola 0-9, med mera...
Samtidigt är det ett dilemma för Pajala kommun eftersom det kostar pengar att hålla igång samhällsservicen.
- Visst har det medfört vissa problem. Skulle ett badhus byggas i Tärendö skulle det vara likadant i Korpilombolo och Junosuando. Och nu har Pajala kommit i ett läge att kommunen ska både bromsa och gasa samtidigt. Det gäller inte bara centralorten utan också de gamla centralorterna. Om de kan attrahera människor minskar det också trycket på Pajala, säger Jan-Erik Blomqvist, verkställande direktör vid Pajala utveckling AB.
Servicen kvar
Blomqvist är medveten om att det blir lättare att få människor att flytta till exempelvis Tärendö ifall det finns något mervärde att erbjuda, förutom god service.
- Vi håller nu på att riva gamla hyreshus för att bereda plats för eventuellt nya. Och här rinner två älvar så det finns många vackra lägen att bygga hus på, säger Blomqvist.
I Tärendö finns fortfarande mycket kvar från tidigare, frånsett bankverksamheten.
- Nu är den stora utmaningen att få en inflyttning, säger Jan-Erik Blomqvist
En inflyttning är ett måste om nuvarande service ska kunna bibehållas. I annat fall är det bara en tidsfråga innan exempelvis affären slår igen.
Anita Kalla driver en Ica-butik sedan åtta år tillbaka. Med ett förhållandevis stort sortiment. Nu har hon börjar märka en nergång i omsättningen.
- Det går så länge det går. I sju år gick det framåt, men kundunderlaget har minskat under det senaste året. Tärendö är ett sårbart samhälle, en familjs utflyttning slår igenom. Från november ifjol dök försäljningen, men vad det beror på har jag inte exakt kommit fram till. Dessutom har antalet elever i skolan minskat och det märks, säger Anita Kalla.
Enligt statistiken så har Anita Kalla 202 stamkunder, varav flera är enmanshushåll.
- Jag har fått gå ner till en anställd mot tidigare tre, säger hon.
Bensinstationer
Tärendö har även två bensinstationer. Tomas Silverlind är ägare till en av dem och han har investerat i en helt ny pump och kan även erbjuda etanol.
- Jag har haft macken sedan 1988. Det känns som att alla ligger i ett vänteläge, däribland bensinbolaget där allt legat på en centralisering. Men nu tror jag att det är på väg att vända. Tärendö är en by med låga kostnader och få arbetslösa, säger Tomas Silverlind.
Just tillgången på arbete är avgörande för framtiden. Vi träffar 14-åringarna Elias Uusitalo och Samuel Aittamaa i affären. De kan tänka sig att stanna kvar.
"Kalla-center"
- Vi trivs bra och vi hoppas på gruvan. Kommer den igång så kanske vi inte behöver flytta, säger Elias Uusitalo.
Jan-Erik Blomqvist är glad över att skidcentrumet, som av naturliga skäl döpts till Kallacenter, nu blir av. Snart börjar första etappen att byggas.
- Jag har stora förhoppningar om att det ska kunna utvecklas till någonting stort. Och som kommer locka skidåkare till Tärendö, säger Jan-Erik Blomqvist.
Som mest hade Tärendö över 2 000 invånare en gång i tiden och nu är de nere i knappt 500.
Smärtgränsen börjar med andra ord vara nådd.