– Vi vet ännu inte vilken omfattning som utsläppet handlar om, säger Anna-Carin Ohlsson, miljödirektör vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Det var efter anmälan som länsstyrelsen förra veckan gjorde en kontroll av dammen.

– Vad jag förstår är det en privatperson som gjort anmälan. Det är mycket riktigt så att sandmagasinet inte räcker till. Det har svämmat över på några ställen, säger Anna-Carin Ohlsson.

Artikelbild

| Northlands finansieringsplan fick långivarnas stöd efter en omröstning på fredag. Nu väntar borgennärsammanträde, bolagsstämma och extra bolagsstämma i maj.

I närheten av dammen finns myren Tapuli vuoma med höga naturvärden och tidigare har även farhågor rests att ett utsläpp skulle drabba Muonioälven, som rinner in i nationalälven Torneälven och senare ut i Bottenviken.

– Northland har en ytterligare avskärmning i området och enligt de uppgifter vi har nu så har vattnet inte spridit sig utanför detta. Det innebär att utsläppet är inom det område som Northland har tillstånd att bedriva gruvdrift på. Men som sagt, vi vet ännu inte vad som hänt och om vi misstänker miljöbrott kommer vi lämna in det till åtal, säger Anna-Carin Ohlsson.

Tomas Gustafsson, stabschef vid Northland, tonar ned händelsen.

– Det här är helt normalt. Allting har fungerat precis som det är tänkt. Vattnet har hållit sig inom den yttre vallen och allting ligger inom de värden som vi har tillstånd för. Vi ronderar två gånger per dygn och enligt vad vi sett har ingenting hamnat utanför området, säger han.

Artikelbild

| RINNER ÖVER. Vattnet från sandmagasinet svämmade över på flera ställen. Även området utanför magasinet är invallat och ingår i gruvområdet. Bilden togs när länsstyrelsen inspekterade området den 26 augusti. Vattnet från sandmagasinet ska normalt rinna till klarningsmagasinet.

Länsstyrelsen har inte tagit några prover själv.

– Vi har begärt in uppgifter från Northland för att få klarhet i vad som hänt, hur det uppstått och vad bolaget gör för att åtgärda bristen, säger Anna-Carin Ohlsson.

Vattnet i sandmagasinet innehåller enligt länsstyrelsen främst mineraler men även en del svavelrester och järn. Det går sedan vidare till klarningsmagasinet.

Sandmagasinet har svämmat över tidigare. I slutet av december inträffade en incident där vattnet spred sig i riktning mot Tapulivuoma. Länsstyrelsen känner till händelsen, som är utredd. Bedömningen är att det var så lite vatten att det inte gjort någon skada på myren.

Anledningen till översvämningen då var bland annat att ett dike och inloppssystemet till klarningsbassängen stockat igen, samt att regn och en omfattande snösmältning höjt vattenståndet.

I mitten av september förra året läckte vatten från klarningsmagasinet ut i Torneälvens vattensystem.