En grusväg mellan E 45 och riksväg 97 i Källbacka, Jokkmokks kommun, drabbades nämligen av en översvämning i slutet av sommaren.

En bäverdamm hade anlagts nedströms vägtrumman och vägen låg under vatten.

– Vi rev dammen i slutet av augusti, under den tid då man inte behöver tillstånd av länsstyrelsen, berättar Niklas Kemi, miljöspecialist vid Trafikverket.

Men bäverproblemet var inte löst för det. Strax var dammen återuppbyggd och vattnet svämmade över vägen återigen.

– Läget var ganska kritiskt, det var nog 15–20 centimeters djup. Det var inte långt ifrån att vi var tvingade att stänga av vägen.

Under tiden 1/9–30/4 krävs dock tillstånd för att avlägsna bäverdammar. Trafikverket fick kontakt med länsstyrelsen, och vid en besiktning gavs tillstånd för ännu en rivning. Den skedde i slutet av september.

Nu håller Trafikverket andan och avvaktar bävrarnas nästa drag.

– Det är lite problematiskt. De är effektiva och snabba konstruktörer, och vill inte bli av med sina dammar. Nu får vi se vad som händer. Kommer dammen tillbaka måste vi få ett nytt tillstånd att riva alternativt kanske bäverjakt, säger Niklas Kemi.