GÄSTKRÖNIKA I sommar har jag fått uppleva tre stora framgångar för Luleå hamn, kryssningsfartygen har lagt till vid Södra hamnen, ny isbrytande hybridbogserbåt är upphandlad och Malmporten finns med i Trafikverkets förslag till Nationell infrastrukturplan.

Allt detta har blivit verklighet tack vare ett bra, intensivt samarbete av människor och förvaltningar, ett stort tack till alla inblandade.

Förra sommaren anlöpte kryssningsfartygen, gamla Malmkajen i Luleå, ett industriområde som inte är särskilt turistvänligt och dessutom långt från city, med andra ord ingen trevlig kajplats för ett kryssningsfartyg. Med Sjöfartverkets hjälp mättes djupet i Södra hamnen och nya fendrar och pålare införskaffades till kajen och på Midsommardagen kunde första kryssningsfartyget lägga till vid Södra hamnen och vi var många som tog emot.

Det är rätta platsen för ett kryssningsfartyg, mitt i Luleå city. Nu hoppas jag att fler kryssningsfartyg kommer till Södra hamnen nästa sommar och att det ska gynna både handeln i Luleå och Luleå som turiststad.

Idag har Luleå hamn tre bogserbåtar som håller hamn inloppet isfritt och som hjälper fartygen in till kaj. De är i bra skick och klarar det mesta men inte allt, därför har hamnbolagets styrelse beslutat att investera i en ny miljövänlig, stark bogserare. Den är designad i Canada och kommer att byggas i Spanien.

Våren 2019 beräknar vi ha den, världens enda isbrytande elhybridbogserbåt, på plats i Luleå. Luleborna kan känna sig stolta, som blir ägare av denna juvel.

Redan 2011 startade Luleå hamn tillsammans med bland annat Sjöfartsverket ett arbete med att förbereda muddring av farlederna in till Luleå och nya djupare kajer för att kunna ta emot större fartyg. En av milstolparna i projektet har varit att komma med i den nationella infrastrukturplanen för perioden 2018-2029 och den milstopen har vi nu delvis passerat.

I förslaget från Trafikverket som kom 31 augusti finns projektet med och under våren 2018 fattar regeringen sitt beslut. Om beslutet blir som förslaget , innebär det att Luleå hamn, Sveriges största bulkhamn, kan efter att projektet är genomfört ta emot tre gånger så stora fartyg som idag. Trafikverket föreslår en byggstart 2021-23 och 1,3 miljarder till projektet. Det här projektet betyder naturligtvis mycket för Malmfälten och Norrbotten men det betyder också mycket för Sverige och Europa.

Intresset för sjöfarten och Luleå hamn har ökat och reaktionerna har varit enbart positiva, bortsett från ett samtal från en dam som var rädd att kryssningsfartygen skulle köra in i hennes balkong och den oron får man verkligen förstå, de är ju enormt stora, men säkerheten är naturligtvis noga kontrollerad.