Efter fyra förhandlingsrundor ser tysk industri med oro på framstegen i brexitförhandlingarna. Den brittiska regeringen saknar en tydlig bild trots att det pratas mycket, säger BDI:s vd Joachim Lang.

En så kallad hård brexit skulle innebära att britterna lämnar EU utan att ha ett avtal klart, vilket skulle innebära att landet skulle hamna utanför tullunionen och påtvingas handelshinder när landet måste anpassa sig till Världshandelsorganisationen WTO:s regelverk för handel.

Storbritannien är tredje största exportdestination för tysk industri och landets femte största handelspartner.

För tysk bilindustri är Storbritannien näst största exportmarknaden i världen, med en årlig export på nästan 29 miljarder euro. Tyska biltillverkare har även omkring 9 000 anställda på 95 fabriker runt om i Storbritannien.

Bland stora tyska arbetsgivare i Storbritannien finns även bland annat Siemens, med drygt 15 000 anställda i landet.