Nyligen kunde Arbetsförmedlingen berätta att ungdomsarbetslösheten i Sverige är den lägsta på 10 år och att 90-dagarsgarantin nu är uppnådd. Det innebär att ingen ung behöver vänta mer än 90 dagar på att få erbjudande om jobb, utbildning eller en insats som leder till jobb. Därmed är en av SSU:s och Socialdemokraternas viktigaste vallöfte för Sveriges unga uppfylld.

Om vi gör en historisk tillbakablick var det inte länge sen var fjärde ung gick arbetslös i Sverige. Ungdomsarbetslösheten var till och med på så höga nivåer att vi fick krisstöd från EU år 2013 för att minska den. Därför blev ungdomsarbetslösheten en av de viktigaste frågorna i valrörelsen 2014. SSU var pådrivande för att Socialdemokraterna skulle anta 90-dagarsgarantin och på partikongressen 2013 blev det också Socialdemokraternas politik och senare ett vallöfte i valrörelsen.

Allianspartierna varnade för vad som skulle hända om Socialdemokraterna kom till makten: unga skulle inte få jobb på grund av höjda arbetsgivaravgifter. Max hamburgerrestaurang gick ännu längre och spred domedagsprofetior till sina anställda. Ville ungdomarna ha jobbet på hamburgerrestaurangen kvar, gjorde de bäst i att rösta på ett alliansparti. Det skrev vd Richard Bergfors för Max i ett månadsbrev till sina anställda månader före valet 2014.

Socialdemokraterna kom till makten och avskaffade nedsättningen av arbetsgivaravgiften, som förövrigt alla experter var överens om var en dyr och ineffektiv reform. Regeringen bytte ut den misslyckade skattesänkarpolitiken mot en aktiv arbetsmarknadspolitik. Ni kan aldrig ana vad som hände sen. Ungdomsarbetslösheten har halverats på bara fem år och är enligt SCB den lägsta på 14 år. Och Max anställer unga som aldrig förr. Högerns domedagsprofetior blev helt enkelt aldrig verklighet, tvärtom.

Vissa säger att den goda utvecklingen bara beror på högkonjunkturen men det är inte seriöst att hävda att en sådan kraftig nedgång av ungdomsarbetslösheten inte också beror på politiken. Arbetsförmedlingen själva konstaterar att arbetsmarknadspolitiken spelat roll och att samverkan mellan stat och kommun varit avgörande för att upfylla 90-dagarsgarantin. Och även om en god ekonomisk utveckling bidrar till att skapa fler jobb så är det inte nödvändigtvis så att unga som står långt ifrån arbetsmarknaden får jobben. Därför behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar unga med utbildning och insatser för att kunna matchas mot lediga jobb.

Även om utvecklingen går åt rätt håll finns det självklart fortfarande unga som går arbetslösa och det skiljer sig även mellan regioner. SSU är de första att skriva under på att mer behöver göras för att få alla unga i arbete. Arbetsförmedlingens rapport visar att den stora klyftan går mellan de som har gymnasieutbildning och de som inte har det. Därför är satsningar på utbildning det enskilt viktigaste för att alla unga, oavsett om man är nyanländ eller inte, ska komma i arbete. En annan viktig del är att regionalanpassa arbetsmarknadspolitiken i högre utsträckning.

Borta är i alla fall tiden då nästan var fjärde ung gick arbetslös. Att 90-dagarsgarantin nu blir verklighet och att fler unga har ett jobb att gå till är en seger för SSU. Men det är framförallt en seger för Sveriges unga. När Sveriges unga har ett jobb att gå till skapas framtidstro och tillväxt. Det gynnar hela Sveriges framtida utveckling. För investerar vi i dagens unga idag är det en vinst för samhället imorgon.