Vi som bor i hyresrätt i Malmfälten känner oss åsidosatta och mindre viktiga i den samhällsomvandling som nu pågår. Eget ägande av hus och bostadsrätter har LKAB slugt nog prioriterat. Men den stora massan boende i hyresrätt, vi är inte viktiga nog. Däremot ska vi hyresgäster i flerfamiljshus bidra till LKAB:s vinster genom påtvingande hyror i nyproduktion. Ingen bryr sig om oss. Vi verkar vara en underklass i dagens samhälle och speciellt nu när vi har en samhällsflytt, av gigantiska mått.

LKAB, det statligt ägda gruvföretaget, ska krama ut så mycket som möjligt av oss innan de släpper greppet. Att vi inte har råd att betala hyran, det bryr sig inte LKAB, staten eller kommunen sig om. Vi får inte heller glömma den politiska skvadern, som inte bryr sig om oss de minst bemedlade i hyresrätt. De har sitt på det torra och deras intressen har andra inriktningar än vårt bostadspolitiska problem, att ha råd att bo.

Nu har LKAB slutit sponsoravtal med den idrottsliga sidan och jag undrar om det är vi boende i hyresrätt som ska finansiera dessa sponsoravtal genom att vi utarmas till den sista kronan? Den bästa sponsringen vore om LKAB stod för tvångsförflyttningens alla kostnader på ort och plats. Det skulle skapa en mycket bättre goodwill åt företaget än den som förväntas uppnås via den idrottsliga sponsringen. Vi drabbade ortsbor skulle känna en stolthet över företagets vidsynthet och ansvarstagande i samband med samhällsomvandlingen i våra samhällen. Det är inte vi samhällsinnevånare och skattebetalare som ska finansiera gruvbrytningens avigsidor. Inte skapar företaget några goda vibbar med nuvarande ståndpunkt, om vem som ska betala notan. Vi hyresgäster ska hållas skadeståndslösa vid de tvångsförflyttningar som sker. Det är ett krav.