Kan Olov Abrahamsson på ett bra sätt förklara vad regeringen har levererat angående sjukförsäkringen? Den bortre gränsen försvann men vad har det för betydelse då sjukpenning nekas för de som bäst skulle behöva den.

Det är skamligt att regeringen inte förändrat reglerna i sjukförsäkringen. Vi som drabbats ska tillhöra samhällets bottenskrap, ekonomiskt och hälsomässigt.

Många av oss har bara försörjningsstöd och det betyder existensminimum, med allt vad det innebär.

Fint, bra att det finns till hjälp men det ska inte fungera som inkomst.

Hela livet går i parentes, inte leva bara hålla sig vid liv.

Så vad har regeringen levererat angående sjukförsäkringen? - inte förbättringar för sjuka i alla fall!

Parasiten

Svar direkt:

Regeringen har levererat både slopad bortre tidsgräns, höjt tak i sjukförsäkringen och vissa ekonomiska förbättringar för personer som har aktivitets- och sjukersättning. Men jag delar helt uppfattningen att det fortfarande finns mycket allvarliga brister i sjukförsäkringen.

Försäkringskassans tillämpning av rättspraxis är under all kritik, vilket jag även skrev i en ledare den 12 oktober 2017.

Det innebär att regeringen inte får sitta nöjd. Det krävs ytterligare steg för att skapa en bättre fungerande sjukförsäkring.

Olov Abrahamsson

politisk chefredaktör,

Norrländska Socialdemokraten