Vid PRO Mjölkudden/Notvikens senaste möte hälsades alla välkomna av Inga-Britt Andersson. 72 medlemmar deltog varav ett flertal var nya medlemmar från Bergnäset där föreningen har upphört. De hälsades förstås extra välkomna.

Inga-Britt började med att ge den vanliga informationen i händelse av brand. Hon påminde också om att mobilerna skulle slås av och fortsatte sedan med att tacka resekommittén för den jättetrevliga resan till Skellefteå som anordnats, till och med vädret var bra. Hon berättade att det finns en pärm i lokalen där det sätts in minnesanteckningar och årsmötesprotokoll för den som är intresserad.

PRO-kongressen, den 22:a i ordningen, hålls 2018. Till den ska föreningarna nominera ledamöter. PRO-Mjölkudden/Notviken nominerarde Anders Brännström. Bland de nominerade väljer sedan PRO Distriktet ut de personer som blir aktuella.

Dagens föreläsare var Ulla Henriksson från Pedagogiska hörselvården. Hon informerade om olika hjälpmedel för hörseln. TSS – tecken som stöd där alla som har en hörselnedsättning och det inte hjälper med hörapparat kan få hjälp att lära sig de tecken som behövs för att kommunicera. Hon berättade om tinnitus och meniers sjukdom som kan ebba ut när man blir äldre. 1,6 miljoner människor i Sverige kan ha hörselproblem. En mycket intressant information som belönades med rikliga applåder.

Vår fantastiska köksgrupp hade fixat goda smörgåsar som serverades i kaffepausen. Inga-Britt avslutade sedan mötet med att tacka för idag och påminde om att nästa medlemsmöte blir den 10 oktober.